รับสมัครออแพร์

รับสมัครออแพร์

Kitamurahouse

รับสมัครออแพร์

 • รับสมัครออแพร์เก็บชั่วโมงเลี้ยงเด็ก 300 ชั่วโมงขึ้นไป ทางเนอสเซอรี่จะออกใบรับรองการผ่านงานให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • เวลาฝึกงาน
   จันทร์ - ศุกร์ 7.30 - 17.30
   เสาร์ 8.30 - 17.30
 • เอกสารที่เตรียมมา
   1. สำเนาบัตรประชาชน
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน
   3. หนังสือส่งตัวจากเอเจนซี่
   4. หลักฐานการจบการศึกษา
 • *หมายเหตุทางเนอสเซอรี่ถึงจะออกใบรับรองให้หลังฝึกเก็บชั่วโมงเรียบร้อยแล้ว

โทร

  087 484 7887

Click → แบบฟอร์มสมัครออแพร์