เกี่ยวกับเรา | คิตามูระเฮ้าส์ เนอสเซอรี่ ร่มเกล้า ลาดกระบัง | About KITAMURA HOUSE nursery and preschool Romklao Latkrabang - คิตามูระเฮ้าส์ | เนอสเซอรี่ และโปรแกรมพัฒนาศักยภาพเด็ก ร่มเกล้า ลาดกระบัง | KITAMURA HOUSE Nursery

เกี่ยวกับเรา | คิตามูระเฮ้าส์ เนอสเซอรี่ ร่มเกล้า ลาดกระบัง | About KITAMURA HOUSE nursery and preschool Romklao Latkrabang

kitamurahouse

เกี่ยวกับเรา

ชื่อ : คิตามูระเฮ้าส์ สถาบันพัฒนาศักยภาพเด็กและเนอสเซอรี่
ก่อตั้ง : 2014
ที่อยู่ : 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 087 484 7887
เว็บไซต์ : https://www.kitamurahouse.com/

สารจากผู้บริหาร

พัฒนาจิตใจ ตัวตน สมอง และทักษะชีวิต เรียนรู้ผ่านกิจกรรมอย่างมีความสุข ตามทฤษฎีพัฒนาการเด็กที่มีงานวิจัยสากลรองรับทั่วโลก

สถาบันพัฒนาศักยภาพเด็กนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ จัดการเรียนการสอนแบบเตรียมความพร้อม ส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กก่อนวัยเรียนทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาและคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ ผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ และสอดแทรก“แนวความคิดแบบโยโกมิเนะ คือ การพึ่งพาตนเอง สามารถคิดเอง ตัดสินใจเอง ลงมือทำและฝึกฝนด้วยตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เริ่มปูทางการอ่าน การเขียน การคำนวณ การออกกำลังกาย และดนตรี เพื่อดึงศักยภาพ ความสามารถ ออกมาให้ได้มากที่สุด ผ่านทั้ง 3 ภาษาในการเรียนรู้คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น กระตุ้นให้เกิดพลังในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง”ภายใต้การดูแลของทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ด้านปฐมวัย นักจิตวิทยาเด็ก และครูเจ้าของภาษา
สถาบันพัฒนาศักยภาพเด็กนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ เราได้กำหนดปรัชญาซึ่งถือเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาผู้เรียนไว้ว่า เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ ทุกคนสามารถเป็นอัจฉริยะได้

จุดเด่นของคิตามูระเฮ้าส์
 • จัดการเรียนการสอนระบบ 3 ภาษา
 • จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างวินัยเชิงบวก
 • สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามทฤษฎีสวิตช์ทั้ง 4 ของโยโกมิเนะ.
 • พัฒนาเด็กตามแนวทางการทำให้อัจฉริยะภาพเบ่งบานของโยโกมิเนะ

  • 1) การทำได้เป็นเรื่องน่าสนุก
   2) พอสนุกแล้วก็อยากฝึกฝน
   3) พอฝึกฝนเรื่อยๆก็จะเก่ง
   4) เมื่อเก่งก็จะทำให้ชอบ
   5) และก็อยากพัฒนาในก้าวต่อๆไป • จัดการเรียนรู้แบบ Hands-on ลงมือทำ เด็กๆได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้ทดลองตาม กิจกรรมห้องเรียนทดลองวิทย์จากญี่ปุ่น
 • ครูดูแลอย่างใกล้ชิด ช่วงอายุ


 • มีผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 ด้าน
 • ด้านปฐมวัย
 • ด้านจิตวิทยาเด็ก
 • ด้านพัฒนาการเด็ก
 • ด้านภาษาญี่ปุ่น
 • ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก
 • ด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
 • ด้านโภชนาการเด็ก


 • Denver II Child Development Screen Test


  Mr. Kitamura ได้ License ผู้ทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยแบบทดสอบ Denver II เพื่อใช้คัดกรองเด็กที่พัฒนาการล่าช้า อายุ 6 เดือน- 6 ปี
  เป็นการประเมินพัฒนาการรอบด้าน ทั้งพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เล็ก พัฒนาการทางภาษา ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง พร้อมทั้งคัดกรองปัญหาด้านพฤติกรรม และ ภาวะเอ็นข้อต่อหย่อนด้วย


  Kitamura House Kitamura House Kitamura House


  Donation

  Kitamura House Kitamura House Kitamura House


  Kitamura House On bankokbiznews.com กรุงเทพธุรกิจ

  ครอบครัวเป็นสุข งานสนุก เกื้อกูลสังคม

  ฉลองเดือนแห่งความรักฉบับนี้ ผู้เขียนขอเล่าถึงความสุขของครอบครัวไทย-ญี่ปุ่นเล็กๆ ครอบครัวหนึ่ง

  ครอบครัวที่ผู้เขียนหยิบยกมาเล่าถึงคือ“ครอบครัวคิตามูระ”อันประกอบด้วย“คุณปนัดดา”,“คุณฮิเดะโอะ”และ ลูกๆ วัยซน 4 คน (คาเอะ, อากิ, ไทจิ และคัซสึ) ขณะที่สถานที่ทำงานของทั้งสองคน คือ“สถาบันคิตามูระเฮ้าส์”ที่ทั้งสองร่วมกันก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ ให้เยาวชนในวัยต่างๆ อาทิ ด้านวิชาการ ห้องเรียนทดลองวิทย์ คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ ภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น ศิลปะ ดนตรี การเต้นบัลเล่ต์ เต้นแจ๊ส การต่อสู้ มวยไทย เทควันโด้ ยิมนาสติก รวมถึงการทำอาหารเมนูต่างๆ

  โดยล่าสุดฮิเดะโอะ วิศวกรหนุ่ม หรือ“ปะป๊า”ของเด็กๆ ในสถาบัน ได้ตัดสินใจลาออกจากงานประจำ รายได้สูง เมื่อปลายปีก่อน เพื่อมาทำหน้าที่เป็นคุณครูของลูกๆ และของเด็กๆ ในสถาบัน พร้อมกับนำหลักสูตรโยโกมิเนะ ของประเทศญี่ปุ่น ที่เขาได้ไปศึกษาและพบว่า มีประโยชน์ต่อการพัฒนา เติมพลังศักยภาพให้กับเด็กๆ ด้านการเรียนรู้ ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ได้เป็นอย่างดี

  ซึ่งคุณฮิเดโอะ บอกว่า พ่อแม่ไม่น้อยเจอกับปัญหาคล้ายๆ กัน เช่น เด็กโตแล้ว แต่ทำทักษะจำเป็นบางอย่างไม่ได้ เอาตนเองเป็นใหญ่ ไม่สนใจทำงาน ทำการบ้าน ชอบเล่นแต่เกม พึ่งพาตนเองไม่ได้ เขาจึงกลับไปดูที่ญี่ปุ่น ก็พบหลักสูตรโยโกมิเนะ ที่พัฒนามาจากเทคนิคการบ่มเพาะเด็กๆ ของครอบครัวซามูไร ซึ่งเชื่อว่าหากเด็กๆ ตั้งแต่ 3 ขวบ ขึ้นไปได้รับการบ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีและทักษะสำคัญ ทักษะเหล่านี้จะอยู่กับตัวเขาไปตลอดถึง 100 ปี

  “เราเชื่อว่า เด็กทุกคนเป็นอัจฉริยะ และไม่มีคนไหนทำไม่ได้ แม้ระดับปัญหาของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากัน แต่เราก็เชื่อว่า ทุกคนทำได้ ซึ่งเราจะทำหน้าที่จุดพลัง เปิดสวิทซ์ทั้ง 4 ปุ่ม ให้พวกเขาได้ทำด้วยตนเอง”

  สวิทซ์ 4 ปุ่ม ซึ่งเปรียบเหมือนกุญแจไขสู่พลังศักยภาพของเด็กๆ นั้น ประกอบด้วย Competitive หรือการสร้างให้เด็กอยากแข่งขัน Imitate การเลียนแบบ Challenge การทำให้เด็กมีความท้าทาย และ Acceptance การได้รับการยอมรับในสิ่งที่เขาทำ ซึ่งเมื่อนำอักษรย่อของสวิทซ์ทั้ง 4 มารวมกัน ก็อ่านได้ว่า“CICA”หรือ ไคค่า ซึ่งหมายถึงดอกไม้แรกแย้ม

  วันที่ผู้เขียนได้ไปเยี่ยมสถาบันของทั้งสองคน และได้เห็นบรรยากาศที่ทั้งคุณปนัดดา และคุณฮิเดโอะ พุดคุยกับผู้ปกครอง สอนเด็กๆ ด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเมตตา และน้ำเสียงที่เปี่ยมไปด้วยความสุข ความมุ่งมั่น และบรรยากาศจับปูใส่กระด้งของเด็กๆ รวมทั้งลูกๆ ของทั้งสองคนที่มาร่วมเรียนรู้ด้วยแล้ว ก็รู้สึกประทับใจมากๆ จึงได้ถามถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ และได้รับคำตอบจากคุณปนัดดา ที่ทำให้ผู้เขียนยิ้มกว้างและอดไม่ได้ที่จะขอเขียนถึงครอบครัวคิตามูระ ในฉบับนี้

  “คุณฮิเดโอะ มีหลักในการบ่มเพาะลูกที่ดีมาก พวกเขาช่วยตัวเองได้ดี ใฝ่เรียนรู้ ทำอะไรยากๆ ได้ด้วยตนเอง และ เราสองคนมีสิ่งที่เหมือนกัน คือ รักในหลวง รักประเทศไทย อยากตอบแทนประเทศไทย ตอบแทนสังคม เราจึงตัดสินใจ เปิดบ้านของเราให้เด็กๆ ได้เข้ามาเรียนรู้ ดิฉันเห็นคุณฮิเดโอะแล้วก็ทึ่งในความตั้งใจของเขา จะว่าไปแล้วในชีวิตของคนเราไม่ต้องมีอะไรมากก็ได้ ขอแค่มีครอบครัวที่เป็นสุข ได้ทำงานที่สนุก และได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคม เท่านี้เราก็มีความสุขแล้ว”

  สำหรับท่านที่สนใจอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ ครอบครัวคิตามูระ หรือนำบุตรหลานไปสัมผัสกับหลักสูตรที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจดีของพวกเขา ก็ลองติดต่อไปได้ที่ 087-848-7887 หรือดูข้อมูลได้ที่ www.kitamurahouse.com

  เชื่อว่านอกจากผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่จะได้รับ ยังจะสัมผัสได้ถึง“ความสุข”จากครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวนี้ เหมือนที่ผู้เขียนสัมผัสถึงมาแล้ว


  พิมพร ศิริวรรณ


  นักเขียนผู้สนใจการสร้าง "องค์กรแห่งความสุข" (Happy Workplace) ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  16 กุมภาพันธ์ 2560

  http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/640306

  Yokomine Method  Mr. Kitamura ได้ License of Yokomine Method Japan
  หลักสูตรอัจฉริยะจากญี่ปุ่น ที่หาเรียนได้แล้วในเมืองไทย


  ヨコミネ式教育法 横峯吉文先生からタイの保護者の皆様へ

  ~天が与えた命は素晴らしい~
  生まれつきではありません。
  子どもは環境(特に人)で育ちます。
  日本には昔から氏より育ちという先人が残した言葉があります。
  子どもは天才です。
  できない子なんていません。
  時間がかかる子はいます。
  時間をかければいいだけ。
  特に6歳までの時期が大事で可能になる時期です。
  バランスが大事。
  幼児期は“心の力”“学ぶ力”“体の力”
  この3つを優先して取り組むべし。

  Kitamura House


  สิ่งอำนวยความสะดวก

  Kitamura House Kitamura House Kitamura House Kitamura House Kitamura House Kitamura House


  Certificate

  087 484 7887

  98/36 Mind Hof (Romklao - Suvarnabhumi), Thanon Rom Klao, Khlong Sam Prawet, Lat Krabang, Bangkok 1052

  Line ID : panatdakitamura

  kitamurahouse.info@gmail.com

  Kitamura House

  Pages