เกี่ยวกับ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

เกี่ยวกับ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

kitamurahouse

เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ มุ่งมั่นสร้างคนคุณภาพ สร้างคนดีที่มีความสามารถและสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อประชาคมโลกได้ ด้วยแนวทางการเรียนรู้อย่างสนุก ฝึกความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาน เน้นการฝึกฝนทักษะชีวิตเพื่อเป็นภูมิต้านทานให้กับลูก
เนื้อหาวิชาการต่างๆ หรือความสามารถภาษา ดนตรี กีฬา ศิลปะนั้นเป็นเพียงเครื่องมือหรือบันไดให้ลูกก้าวเดินสู่เป้าหมายของชีวิตที่แท้จริง


เกี่ยวกับเรา

  ชื่อ: ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์
  School Name: Kitamura House International Preschool
  ที่อยู่: 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  ก่อตั้งเมื่อ: ปีคศ. 2013
  เว็บไซต์: https://www.kitamurahouse.com/


ที่มา

สถาบันพัฒนาศักยภาพเด็กคิตามูระเฮ้าส์ ก่อตั้งเมื่อ ปีคศ. 2013
คิตามูระเป็นชื่อสกุลของครอบครัวไทย-ญี่ปุ่น มีสมาชิกคือ คุณพ่อคิตามูระซัง แม่อุ้มและลูกๆ 5 คนวัย 10 , 8 , 6, 4 และ 1 ขวบ
ครอบครัวเราเล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญในการพัฒนามนุษย์ตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่การตั้งครรภ์ การคลอด การเลี้ยงลูก การส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้าน ตัวตน สมอง ร่างกาย จิตใจ ทักษะสังคม เทคนิคการดูแลลูกปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น การสานสร้างความสัมพันธ์ตลอดจนการดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัว
แม่อุ้มและคิตามูระซังจึงเรียนรู้ค้นคว้าทดลองประยุกต์ใช้หลายศาสตร์ จากหลายสถาบัน หลายงานวิจัยสากลเพื่อสร้างระบบการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืน จนกลายมาเป็น The Kitamura Way แนวทางการเลี้ยงลูกให้สุขเป็นของครอบครัวคิตามูระโดยมีพื้นฐานจากการรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและสร้างประโยชน์ให้สังคม อาทิ


The Kitamura Way - วัตถุประสงค์

เราสร้างคนที่:
  1.รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
  2.เอาใจเขามาใส่ใจเรา
  3.รู้จักขอบคุณและตอบแทนผู้อื่น
  4.สร้างความสุขให้ผู้อื่นและยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
  5.มีความพยายามที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง


Humanism Theory - ทฤษฎีมนุษยนิยม

เชื่อว่ามนุษย์สามารถพัฒนาศักยภาพของตนหากมนุษย์มีอิสระเสรีภาพ
  Maslow's Hierarchy of Needs ลำดับขั้นความต้องการพื้นฐานของมาสโลว์
  Rogers' Self Concept การสร้างตัวตนของคาร์ล โรเจอร์ส
  Positive Discipline การสร้างวินัยเชิงบวกโดยผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร
  Montessori's Absorbent Mind การเรียนรู้ด้วยจิตซึมซับของดร.มาเรีย มอนเตสซอรี่
  7Sensory Integration การพัฒนาผัสสะทั้ง 7
  Yokomine's 4 SWITCHES หลักการทำให้อัจฉริยภาพเบ่งบานของโยโกมิเนะ


กฎสมอง 3 ข้อโดยผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรฐกร

  1.สมองมีหน้าที่หลักคือ เอาตัวรอด
  2.สมองเรียนรู้ได้ดีจากการทำซ้ำจนเกิดเป็นทักษะ
  3.สมองไม่สามารถคิดอะไรได้นอกจากสิ่งที่เคยเห็น เคยได้ยิน เคยสัมผัสและรับรู้


พัฒนาเด็กตามแนวทางการทำให้อัจฉริยะภาพเบ่งบานของโยโกมิเนะ

  ขั้นแรก การทำได้เป็นเรื่องน่าสนุก
  ขั้นที่2 พอสนุกแล้วก็อยากฝึกฝน
  ขั้นที่3 พอฝึกฝนเรื่อยๆก็จะเก่ง
  ขั้นที่4 เมื่อเก่งก็จะทำให้ชอบ
  ขั้นที่5 และก็อยากพัฒนาในก้าวต่อๆไป


Kitamura House On bankokbiznews.com กรุงเทพธุรกิจ

ครอบครัวเป็นสุข งานสนุก เกื้อกูลสังคม

ฉลองเดือนแห่งความรักฉบับนี้ ผู้เขียนขอเล่าถึงความสุขของครอบครัวไทย-ญี่ปุ่นเล็กๆ ครอบครัวหนึ่ง

ครอบครัวที่ผู้เขียนหยิบยกมาเล่าถึงคือ“ครอบครัวคิตามูระ”อันประกอบด้วย“คุณปนัดดา”,“คุณฮิเดะโอะ”และ ลูกๆ วัยซน 4 คน (คาเอะ, อากิ, ไทจิ และคัซสึ) ขณะที่สถานที่ทำงานของทั้งสองคน คือ“สถาบันคิตามูระเฮ้าส์”ที่ทั้งสองร่วมกันก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ ให้เยาวชนในวัยต่างๆ อาทิ ด้านวิชาการ ห้องเรียนทดลองวิทย์ คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ ภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น ศิลปะ ดนตรี การเต้นบัลเล่ต์ เต้นแจ๊ส การต่อสู้ มวยไทย เทควันโด้ ยิมนาสติก รวมถึงการทำอาหารเมนูต่างๆ

โดยล่าสุดฮิเดะโอะ วิศวกรหนุ่ม หรือ“ปะป๊า”ของเด็กๆ ในสถาบัน ได้ตัดสินใจลาออกจากงานประจำ รายได้สูง เมื่อปลายปีก่อน เพื่อมาทำหน้าที่เป็นคุณครูของลูกๆ และของเด็กๆ ในสถาบัน พร้อมกับนำหลักสูตรโยโกมิเนะ ของประเทศญี่ปุ่น ที่เขาได้ไปศึกษาและพบว่า มีประโยชน์ต่อการพัฒนา เติมพลังศักยภาพให้กับเด็กๆ ด้านการเรียนรู้ ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ได้เป็นอย่างดี

ซึ่งคุณฮิเดโอะ บอกว่า พ่อแม่ไม่น้อยเจอกับปัญหาคล้ายๆ กัน เช่น เด็กโตแล้ว แต่ทำทักษะจำเป็นบางอย่างไม่ได้ เอาตนเองเป็นใหญ่ ไม่สนใจทำงาน ทำการบ้าน ชอบเล่นแต่เกม พึ่งพาตนเองไม่ได้ เขาจึงกลับไปดูที่ญี่ปุ่น ก็พบหลักสูตรโยโกมิเนะ ที่พัฒนามาจากเทคนิคการบ่มเพาะเด็กๆ ของครอบครัวซามูไร ซึ่งเชื่อว่าหากเด็กๆ ตั้งแต่ 3 ขวบ ขึ้นไปได้รับการบ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีและทักษะสำคัญ ทักษะเหล่านี้จะอยู่กับตัวเขาไปตลอดถึง 100 ปี

“เราเชื่อว่า เด็กทุกคนเป็นอัจฉริยะ และไม่มีคนไหนทำไม่ได้ แม้ระดับปัญหาของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากัน แต่เราก็เชื่อว่า ทุกคนทำได้ ซึ่งเราจะทำหน้าที่จุดพลัง เปิดสวิทซ์ทั้ง 4 ปุ่ม ให้พวกเขาได้ทำด้วยตนเอง”

สวิทซ์ 4 ปุ่ม ซึ่งเปรียบเหมือนกุญแจไขสู่พลังศักยภาพของเด็กๆ นั้น ประกอบด้วย Competitive หรือการสร้างให้เด็กอยากแข่งขัน Imitate การเลียนแบบ Challenge การทำให้เด็กมีความท้าทาย และ Acceptance การได้รับการยอมรับในสิ่งที่เขาทำ ซึ่งเมื่อนำอักษรย่อของสวิทซ์ทั้ง 4 มารวมกัน ก็อ่านได้ว่า“CICA”หรือ ไคค่า ซึ่งหมายถึงดอกไม้แรกแย้ม

วันที่ผู้เขียนได้ไปเยี่ยมสถาบันของทั้งสองคน และได้เห็นบรรยากาศที่ทั้งคุณปนัดดา และคุณฮิเดโอะ พุดคุยกับผู้ปกครอง สอนเด็กๆ ด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเมตตา และน้ำเสียงที่เปี่ยมไปด้วยความสุข ความมุ่งมั่น และบรรยากาศจับปูใส่กระด้งของเด็กๆ รวมทั้งลูกๆ ของทั้งสองคนที่มาร่วมเรียนรู้ด้วยแล้ว ก็รู้สึกประทับใจมากๆ จึงได้ถามถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ และได้รับคำตอบจากคุณปนัดดา ที่ทำให้ผู้เขียนยิ้มกว้างและอดไม่ได้ที่จะขอเขียนถึงครอบครัวคิตามูระ ในฉบับนี้

“คุณฮิเดโอะ มีหลักในการบ่มเพาะลูกที่ดีมาก พวกเขาช่วยตัวเองได้ดี ใฝ่เรียนรู้ ทำอะไรยากๆ ได้ด้วยตนเอง และ เราสองคนมีสิ่งที่เหมือนกัน คือ รักในหลวง รักประเทศไทย อยากตอบแทนประเทศไทย ตอบแทนสังคม เราจึงตัดสินใจ เปิดบ้านของเราให้เด็กๆ ได้เข้ามาเรียนรู้ ดิฉันเห็นคุณฮิเดโอะแล้วก็ทึ่งในความตั้งใจของเขา จะว่าไปแล้วในชีวิตของคนเราไม่ต้องมีอะไรมากก็ได้ ขอแค่มีครอบครัวที่เป็นสุข ได้ทำงานที่สนุก และได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคม เท่านี้เราก็มีความสุขแล้ว”

สำหรับท่านที่สนใจอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ ครอบครัวคิตามูระ หรือนำบุตรหลานไปสัมผัสกับหลักสูตรที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจดีของพวกเขา ก็ลองติดต่อไปได้ที่ 087-848-7887 หรือดูข้อมูลได้ที่ www.kitamurahouse.com

เชื่อว่านอกจากผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่จะได้รับ ยังจะสัมผัสได้ถึง“ความสุข”จากครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวนี้ เหมือนที่ผู้เขียนสัมผัสถึงมาแล้ว

พิมพร ศิริวรรณ

นักเขียนผู้สนใจการสร้าง "องค์กรแห่งความสุข" (Happy Workplace) ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
16 กุมภาพันธ์ 2560

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/640306


หลักสูตรในการพัฒนามนุษย์ก่อนวัยเรียนของเรา

โดยนักพัฒนามนุษย์ ทีมครูปฐมวัย ครูพี่เลี้ยง และผู้ช่วยพยาบาลร่วมกันกับผู้ปกครอง
  N1 0-14 เดือน(ครู1:เด็ก2) ส่งเสริมพัฒนาการ ตัวตนมีอยู่จริง สมองดี ร่างกายแข็งแรง จิตใจมั่นคง อารมณ์เบิกบาน
  N2 15-24เดือน(ครู1:เด็ก4) ส่งเสริมพัฒนาการ ตัวตนมีอยู่จริง สมองดี ร่างกายแข็งแรง จิตใจมั่นคง อารมณ์เบิกบาน
  N3 2-3 ขวบ(ครู1:เด็ก6) พัฒนากล้ามเนื้อ การสื่อสาร การช่วยเหลือตนเอง ทักษะสังคมขั้นพื้นฐาน ด้วยวินัยเชิงบวก
  K1-K3 3- 6.5ขวบ(ครู1:เด็ก8) พัฒนาทักษะการสื่อสาร 3 ภาษา ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น ตรรกะ และศิลปะเพื่อสุนทรียแห่งชีวิตด้วยหลักสูตรสากล


Gallery

Camp and Workshop

kitamura
kitamura
kitamura
kitamura
kitamura
kitamura
kitamura
kitamura
kitamura
kitamura
kitamura
kitamura
kitamura
kitamura
kitamura
kitamura
kitamura
kitamura
kitamura


Donation

kitamura
kitamura
kitamura
kitamura


Certificates

kitamura
kitamura
kitamura
kitamura
kitamura