ตารางกิจกรรมประจำวันของ คิตามูระเฮ้าส์ เนอสเซอรี่

ตารางกิจกรรมประจำวันของ คิตามูระเฮ้าส์ เนอสเซอรี่

Kitamura House

ตารางกิจกรรมประจำวันเนอสเซอรี่

   07.00 – 08.00 น. ตรวจร่างกาย วัดไข้
   08.00 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
   08.30 – 08.45 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ
   08.45 – 09.15 น. พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่
   09.15 – 09.30 น. ดื่มนม ทานอาหารว่างเช้า
   09.30 – 10.30 น. พัฒนาคำศัพท์ไทย-อังกฤษ, นิทานพาเพลิน
   10.30 – 11.00 น. กิจกรรมมอนเตสซอรี
   11.00 – 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
   11.30 – 12.00 น. อาบน้ำ แปรงฟัน ดื่มนม
   12.00 – 14.00 น. นอนพักผ่อน
   14.00 – 14.30 น. ดื่มนมและทานอาหารว่างบ่าย
   14.30 – 15.00 น. สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
   15.00 – 16.00 น. รับประทานอาหารเย็น

ตางรางกิจกรรมประจำวัน เด็กวัยเตรียมอนุบาล (Pre K)

   07.00 – 08.00 น. ตรวจร่างกาย วัดไข้
   08.00 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
   08.30 – 08.45 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ และทำสมาธิ
   08.45 – 09.15 น. พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่
   09.15 – 09.30 น. ดื่มนม ทานอาหารว่างเช้า
   09.30 – 10.00 น. จำนวน ตัวเลข สี รูปทรง ห้องเรียนทดลองวิทย์
   10.00 – 10.30 น. พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยกิจกรรมวาด ปั้น พับ ตัดแปะ ร้อย ระบายสี
   10.30 – 11.00 น. สนุกกับคำศัพท์และอักษร นิทานพาเพลิน
   11.00 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
   12.00 – 12.30 น. อาบน้ำ แปรงฟัน
   12.30 – 14.30 น. นอนพักผ่อน
   14.30 – 15.00 น. ดื่มนมและทานอาหารว่างบ่าย
   15.00 – 16.00 น. สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
   16.00 – 16.30 น. รับประทานอาหารเย็น
   16.30 – 17.30 น. English Program: Jolly Phonics Story Telling Sing and Dance

kitamura
kitamura
kitamura
kitamura
kitamura
kitamura
kitamura
kitamura