Admissions

Kitamura House

เกณฑ์รับสมัครเด็ก

 • รับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือน 6.5 ขวบ
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • มีพัฒนาการที่สมวัย/ทางสถาบันจะคัดกรองพัฒนาการเบื้องต้น หากมีภาวะพัฒนาการล่าช้า ทางสถาบันจะแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก
 • ในวันสมัครผู้ปกครองนำเด็กมาพร้อมหลักฐานและเอกสารดังต่อไปนี้

 • สูติบัตร / รูปถ่าย
 • สำเนาบัตรประชาชนบิดา / มารดา
 • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา / มารดา และ บุตร
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ที่บิดา/มารดาอนุญาตให้มารับเด็กแทนได้
 • สำเนาบัตรประกันอุบัติเหตุ/สุขภาพ
 • สำเนาประวัติสุขภาพและการฉีดวัคซีน
 • Contact Us

  ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

  เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

  • 087 484 7887
  • www.kitamurahouse.com
  • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  kitamura

  Team and Facilities

  ครูทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการการเรียนรู้ (Facilitator) จบการศึกษาปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาเด็ก ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาเด็ก
  kitamura
  kitamura

  Certificates

  kitamura
  kitamura
  kitamura
  kitamura
  kitamura

  Contact Us

  ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

  เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

  • 087 484 7887
  • www.kitamurahouse.com
  • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  kitamurahouse

  How to visit

  kitamura

  Contact us

  • 087 484 7887
  • www.kitamurahouse.com
  • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  kitamurahouse

  เกณฑ์รับสมัครเด็ก

 • รับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 1 ขวบ - 11 ขวบ
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • มีพัฒนาการที่สมวัย/ทางสถาบันจะคัดกรองพัฒนาการเบื้องต้น หากมีภาวะพัฒนาการล่าช้า ทางสถาบันจะแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก
 • ในวันสมัครผู้ปกครองนำเด็กมาพร้อมหลักฐานและเอกสารดังต่อไปนี้

 • สูติบัตร / รูปถ่าย
 • สำเนาบัตรประชาชนบิดา / มารดา
 • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา / มารดา และ บุตร
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ที่บิดา/มารดาอนุญาตให้มารับเด็กแทนได้
 • สำเนาบัตรประกันอุบัติเหตุ/สุขภาพ
 • สำเนาประวัติสุขภาพและการฉีดวัคซีน
 • Contact Us

  ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

  เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

  • 087 484 7887
  • www.kitamurahouse.com
  • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

  Admission

  เด็กต้องการ การเลี้ยงดูเชิงบวก
  เพื่อเขาจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อโลกได้

  Facility Visit Inquire and apply

  Map