Denver II Child Development Screening โดย คิตามูระเฮ้าส์ Kitamura House ณ ร่มเกล้า ลาดกระบัง - คิตามูระเฮ้าส์ Kitamura House เนอสเซอรี่ญี่ปุ่น เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต @ร่มเกล้า ลาดกระบัง

Denver II Child Development Screening โดย คิตามูระเฮ้าส์ Kitamura House ณ ร่มเกล้า ลาดกระบัง

Kitamura House

การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยแบบทดสอบ Denver II เพื่อใช้คัดกรองเด็กที่พัฒนาการล่าช้า แรกเกิด - 6 ปี

เป็นการประเมินพัฒนาการรอบด้าน ทั้งพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เล็ก พัฒนาการทางภาษา ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง พร้อมทั้งคัดกรองปัญหาด้านพฤติกรรม และ ภาวะเอ็นข้อต่อหย่อนด้วย

Denver II ประกอบด้วยข้อทดสอบ 125 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ
 • ด้านสังคมและการช่วยตนเอง หมายถึง การมีความสัมพันธ์และใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นๆ กับการดูแลตนเองในกิจวัตรประจำวัน
 • ด้านใช้กล้ามเนื้อเล็กและปรับตัว หมายถึง การทำงานประสานกันระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา การจัดการกับของชิ้นเล็ก และการแก้ไขปัญหา
 • ด้านภาษา หมายถึง การได้ยิน ความเข้าใจภาษา และการใช้ภาษา
 • ด้านใช้กล้ามเนื้อใหญ่ หมายถึง การทรงตัว และการเคลื่อนร่างกาย เช่น การนั่ง การเดิน การกระโดด และการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใหญ่ทั้งหมด

 • นอกจากนี้หลังการทดสอบยังมีการบันทึกพฤติกรรมระหว่างทดสอบ 5 ข้อ ซึ่งทำให้ผลการทดสอบเป็นประโยชน์และแม่นยำมากขึ้น ได้แก่
 • เด็กเป็นเหมือนเช่นทุกวัน ใช่ หรือ ไม่ใช่
 • ความร่วมมือ ดีมาก พอควร หรือ น้อย
 • ความสนใจสิ่งแวดล้อม สนใจดี สนใจบ้าง หรือ ไม่สนใจเลย
 • ความกลัว ไม่กลัว กลัวเล็กน้อย หรือ กลัวมาก
 • ระยะความสนใจ เหมาะสมกับวัย เบี่ยงเบนความสนใจค่อนข้างง่าย หรือ เบี่ยงเบนความสนใจง่ายมาก

 • พัฒนาการตามวัยและการทดสอบ

  พัฒนาการ (Development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพหรือประสิทธิภาพของการทำหน้าที่ การเฝ้าระวังพฤติกรรมพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี

  เพื่อจะได้ทราบว่าเด็กมีระดับความสามารถด้านต่างๆ เป็นอย่างไร สมวัยหรือไม่เพื่อจะได้แนะนำบิดามารดา ผู้เลี้ยงดูให้อบรมเลี้ยงดูและจัดสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของเด็ก ทำให้เกิดโอกาสเรียนรู้และพัฒนาได้ครบทุกด้านอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม เด็กจะได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ในกรณีที่พบว่าเด็กมีพัฒนาการผิดปกติ จะได้ตรวจวินิจฉัยช่วยเหลือแก้ไขแต่เริ่มแรก

  สำหรับการทดสอบพัฒนาเพื่อคัดกรองอย่างเป็นระบบ (Developmental screening) จะต้องใช้เครื่องมือทดสอบคัดกรองพัฒนาการที่มีมาตรฐาน ผู้ทดสอบจะต้องได้รับการอบรมและผ่านการรับรองว่าเข้าใจเนื้อหาสาระพัฒนาการเด็ก สามารถทดสอบและสังเกตพฤติกรรมของเด็กและแปลผลอย่างถูกต้องตามคู่มือการทดสอบที่เป็นมาตรฐาน

  โครงการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย

  ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านนำบุตรหลาน อายุ 6 เดือน – 6 ปี เข้าร่วม
  โดย Mr. Hideo Kitamura เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของลูกรักพร้อมรับบริการให้คำปรึกษาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย

  วันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00
  วันจันทร์-ศุกร์ 16.00-19.00

  โปรโมชั่นพิเศษ
  ช่วงโปรโมชั่นเมษายน-พฤษภาคมนี้ ลด 70 % จากอัตราปกติ 999 บาท เหลือเพียง 299 บาทเท่านั้น ผู้สนใจสามารถติดต่อขอนัดเวลาได้ที่ โทร. 087-484-7887

  Denver II Child Development Screen Test


  Mr. Kitamura ได้ License ผู้ทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยแบบทดสอบ Denver II เพื่อใช้คัดกรองเด็กที่พัฒนาการล่าช้า อายุ 6 เดือน- 6 ปี
  เป็นการประเมินพัฒนาการรอบด้าน ทั้งพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เล็ก พัฒนาการทางภาษา ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง พร้อมทั้งคัดกรองปัญหาด้านพฤติกรรม และ ภาวะเอ็นข้อต่อหย่อนด้วย

  ติดต่อเรา

  ชื่อ : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ | Kitamura House International Preschool
  ที่อยู่ : 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  โทรศัพท์ : 087 484 7887
  เว็บไซต์ : https://www.kitamurahouse.com/

  Kitamura House Kitamura House Kitamura House

  Contact Us

  087 484 7887

  98/36 Mind Hof (Romklao - Suvarnabhumi), Thanon Rom Klao, Khlong Sam Prawet, Lat Krabang, Bangkok 1052

  Line ID : panatdakitamura

  kitamurahouse.info@gmail.com

  Kitamura House
  Kitamura House

  Pages