ตารางกิจกรรมประจำวัน - ห้องเตรียมอนุบาล for 2-3Y (Student Life - Pre-Kindergarten)

ตารางกิจกรรมประจำวัน - ห้องเตรียมอนุบาล for 2-3Y (Student Life - Pre-Kindergarten)

kitamura

ห้องเตรียมอนุบาล 2-3Y (Pre-Kindergarten)

  • ปรับสมดุลร่างกาย สหสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของร่างกาย
  • การเคลื่อนไหวอย่างปลอดภัย สมาธิ ความสนใจจดจ่อ
  • ทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ
  • การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน มารยาทสังคม กาลเทศะ
  • การบริหารจัดการสิ่งของและพื้นที่รอบตัว พฤติกรรม
  • เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ตามวัย
kitamura

Video Gallery

Contact Us

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

  • 087 484 7887
  • www.kitamurahouse.com
  • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520