ระเบียบการสมัคร | คิตามูระเฮ้าส์ Kitamura House เนอสเซอรี่ ร่มเกล้า ลาดกระบัง - คิตามูระเฮ้าส์ Kitamura House เนอสเซอรี่ญี่ปุ่น เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต @ร่มเกล้า ลาดกระบัง

ระเบียบการสมัคร | คิตามูระเฮ้าส์ Kitamura House เนอสเซอรี่ ร่มเกล้า ลาดกระบัง

Kitamura House

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นเด็กเล็ก และเตรียมอนุบาล

1) เกณฑ์รับสมัครเด็ก

 • รับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือน 6.5 ขวบ
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • มีพัฒนาการที่สมวัย/ทางสถาบันจะคัดกรองพัฒนาการเบื้องต้น หากมีภาวะพัฒนาการล่าช้า ทางสถาบันจะแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก


 • 2) ในวันสมัครผู้ปกครองนำเด็กมาพร้อมหลักฐานและเอกสารดังต่อไปนี้

 • สูติบัตร / รูปถ่าย
 • สำเนาบัตรประชาชนบิดา / มารดา
 • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา / มารดา และ บุตร
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ที่บิดา/มารดาอนุญาตให้มารับเด็กแทนได้
 • สำเนาบัตรประกันอุบัติเหตุ/สุขภาพ
 • สำเนาประวัติสุขภาพและการฉีดวัคซีน
 • Contact Us

  087 484 7887

  98/36 Mind Hof (Romklao - Suvarnabhumi), Thanon Rom Klao, Khlong Sam Prawet, Lat Krabang, Bangkok 1052

  Line ID : panatdakitamura

  kitamurahouse.info@gmail.com

  Kitamura House
  Kitamura House

  Pages