คิตามูระเฮ้าส์ Kitamura House เนอสเซอรี่ญี่ปุ่น เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต @ร่มเกล้า ลาดกระบัง
Kitamura House

KITAMURA HOUSE

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต
kitamurahouse
Kitamura House

About Kitamura House

สถาบันพัฒนาศักยภาพเด็กนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ จัดการเรียนการสอนแบบเตรียมความพร้อม ส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กก่อนวัยเรียนทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาและคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ ผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ
Kitamura House

About Yokomine Method

"เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ ทุกคนสามารถเป็นอัจฉริยะได้"

「すべての子どもが天才である。すべての子どもが天命を受けて生まれてきた。」

"เด็กทุกคนจะเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ ต้องการทำให้พรสวรรค์นั้นได้เปล่งประกายออกมาให้ได้มากที่สุด"

「すべての子どもが天命をうけてこの世に生まれて来た。その天命を最大限に発揮させたい。」

Afterschool Programs

สไตล์ญี่ปุ่น เน้นการพัฒนาตัวตนและทักษะชีวิต เรียนรู้ผ่านกิจกรรมอย่างมีความสุข

การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย Denver II Child Development Screening

Denver II ประกอบด้วยข้อทดสอบ 125 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน

1. ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง

2. ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการปรับตัว

3. ด้านภาษา

4. ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่

Kitamura House

คณะครูและผู้บริหาร

Kitamura House

คุณแม่ลูก 5 ศศบ.
โค้ชสมองสู่นวัตกรรมทางความคิด
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพัฒนาการมนุษย์ สถาบันเแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ครูอุ้ม ปนัดดา คิตามูระ
Managing Director
Kitamura House

ครูผู้ได้รับการรับรองจาก โรงเรียนอัจฉริยะอนุบาล โยโกมิเนะ ประเทศญี่ปุ่น
ผู้ทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยแบบทดสอบ Denver II
ผ่านการอบรมคอร์สส่งเสริม พัฒนาทักษะชีวิต EF ด้วยวินัยเชิงบวก มหาวิทยาลัยมหิดล

เซนเซ ฮิเดโอะ คิตามูระ
Director
Kitamura House

ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนา เด็กตามทฤษฎีโยโกมิเนะ ประเทศญี่ปุ่น
ผ่านการอบรมคอร์สส่งเสริม

ครูพรพิษา โพธิ์หลวง
School Manager

Latest News

Contact Us

087 484 7887

98/36 Mind Hof (Romklao - Suvarnabhumi), Thanon Rom Klao, Khlong Sam Prawet, Lat Krabang, Bangkok 1052

Line ID : panatdakitamura

kitamurahouse.info@gmail.com

Kitamura House
Kitamura House

Pages