คิตามูระเฮ้าส์ | เนอสเซอรี่ และโปรแกรมพัฒนาศักยภาพเด็ก ร่มเกล้า ลาดกระบัง | KITAMURA HOUSE Nursery
Kitamura House

KITAMURA HOUSE

คิตามูระเฮ้าส์ จัดการเรียนการสอนแบบเตรียมความพร้อม พัฒนาจิตใจ ตัวตน สมอง และทักษะชีวิต
Kitamura House

About Our Nursery

สถาบันพัฒนาศักยภาพเด็กนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ จัดการเรียนการสอนแบบเตรียมความพร้อม ส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กก่อนวัยเรียนทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาและคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ ผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ

อัตราค่าบริการ

ตามทฤษฎีพัฒนาการเด็กที่มีงานวิจัยสากลรองรับทั่วโลก

การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยแบบทดสอบ Denver II

Denver II ประกอบด้วยข้อทดสอบ 125 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน

1. ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง

2. ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการปรับตัว

3. ด้านภาษา

4. ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่

Kitamura House

Afterschool Programs

สไตล์ญี่ปุ่น เน้นการพัฒนาตัวตนและทักษะชีวิต เรียนรู้ผ่านกิจกรรมอย่างมีความสุข
Kitamura House

About Yokomine Method

"เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ ทุกคนสามารถเป็นอัจฉริยะได้"

「すべての子どもが天才である。すべての子どもが天命を受けて生まれてきた。」
พัฒนาเด็กตามแนวทางการทำให้อัจฉริยะภาพเบ่งบานของโยโกมิเนะ

1) การทำได้เป็นเรื่องน่าสนุก
2) พอสนุกแล้วก็อยากฝึกฝน
3) พอฝึกฝนเรื่อยๆก็จะเก่ง
4) เมื่อเก่งก็จะทำให้ชอบ
5) และก็อยากพัฒนาในก้าวต่อๆไป

คณะครูและผู้บริหาร

Kitamura House

คุณแม่ลูก 5 ศศบ.
โค้ชสมองสู่นวัตกรรมทางความคิด
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพัฒนาการมนุษย์ สถาบันเแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ครูอุ้ม ปนัดดา คิตามูระ
Managing Director
Kitamura House

ครูผู้ได้รับการรับรองจาก โรงเรียนอัจฉริยะอนุบาล โยโกมิเนะ ประเทศญี่ปุ่น
ผู้ทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยแบบทดสอบ Denver II
ผ่านการอบรมคอร์สส่งเสริม พัฒนาทักษะชีวิต EF ด้วยวินัยเชิงบวก มหาวิทยาลัยมหิดล

เซนเซ ฮิเดโอะ คิตามูระ
Director
Kitamura House

ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนา เด็กตามทฤษฎีโยโกมิเนะ ประเทศญี่ปุ่น
ผ่านการอบรมคอร์สส่งเสริม
ประสบการณ์ปฐมวัย 12 ปี

ครูมล กลอยใจ แก้วสุวรรณ
School Manager

Latest News

087 484 7887

98/36 Mind Hof (Romklao - Suvarnabhumi), Thanon Rom Klao, Khlong Sam Prawet, Lat Krabang, Bangkok 1052

Line ID : panatdakitamura

kitamurahouse.info@gmail.com

Kitamura House

Pages