-->

About Nursery and Preschool

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ มุ่งมั่นสร้างคนคุณภาพ สร้างคนดีที่มีความสามารถและสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อประชาคมโลกได้ ด้วยแนวทางการเรียนรู้อย่างสนุก ฝึกความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาน เน้นการฝึกฝนทักษะชีวิตเพื่อเป็นภูมิต้านทานให้กับลูก
เนื้อหาวิชาการต่างๆ หรือความสามารถภาษา ดนตรี กีฬา ศิลปะนั้นเป็นเพียงเครื่องมือหรือบันไดให้ลูกก้าวเดินสู่เป้าหมายของชีวิตที่แท้จริง

98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
087 484 7887
www.kitamurahouse.com

The Kitamura Way

เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
เอาใจเขามาใส่ใจเรา
รู้จักขอบคุณและตอบแทนผู้อื่น
สร้างความสุขให้ตนเองและผู้อื่น ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
มีความพยายามที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

About Afterschool

เรียนภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ การทดลองทางวิทยาศาสต บัลเลต์ เปียโน ไวโอลิน และกลองชุด

The Yokomine Method

พัฒนาเด็กตามแนวทางการทำให้อัจฉริยะภาพเบ่งบานของโยโกมิเนะ
ขั้นแรก การทำได้เป็นเรื่องน่าสนุก
ขั้นที่2 พอสนุกแล้วก็อยากฝึกฝน
ขั้นที่3 พอฝึกฝนเรื่อยๆก็จะเก่ง
ขั้นที่4 เมื่อเก่งก็จะทำให้ชอบ
ขั้นที่5 และก็อยากพัฒนาในก้าวต่อๆไป

Recommended Posts

What I offer
  • Gallery »
  • News »
  • Job Offer »
  • All »

About Denver II Child Development Screening Test

การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย

การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยแบบทดสอบ Denver II เพื่อใช้คัดกรองเด็กที่พัฒนาการล่าช้า แรกเกิด - 6 ปี เป็นการประเมินพัฒนาการรอบด้าน ทั้งพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เล็ก พัฒนาการทางภาษา ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง พร้อมทั้งคัดกรองปัญหาด้านพฤติกรรม และ ภาวะเอ็นข้อต่อหย่อนด้วย

More Info »
kitamurahouse

Our News

Latest News
Bording childcare service
รับฝากดูแลเด็กแบบพักค้าง จันทร์-ศุกร์

kitamura house

Contact Us

Contact With Us

Office Hours
Monday to Friday :7:00 A.M. – 5:00 P.M.