Click Video Start

New!! Virtual Classroom

ที่ไม่ใช่แค่ห้องเรียนออนไลน์ แต่เป็นการเรียนสด

"Virtual Classroom ของบ้านคิตามูระ" เป็นห้องเรียนเสมือนจริง ที่ไม่ใช่แค่ห้องเรียนออนไลน์ แต่เป็นการเรียนสด ผ่านระบบอินเตอร์เฟสภายในองค์กรที่ออกแบบกระบวนการเรียน ให้มีสภาพแวดล้อมคล้ายกับเรียนในห้องเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่าง

Click Video Start

About Kitamura House

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ มุ่งมั่นสร้างคนคุณภาพ สร้างคนดีที่มีความสามารถและสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อประชาคมโลกได้ ด้วยแนวทางการเรียนรู้อย่างสนุก ฝึกความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาน เน้นการฝึกฝนทักษะชีวิตเพื่อเป็นภูมิต้านทานให้กับลูก
เนื้อหาวิชาการต่างๆ หรือความสามารถภาษา ดนตรี กีฬา ศิลปะนั้นเป็นเพียงเครื่องมือหรือบันไดให้ลูกก้าวเดินสู่เป้าหมายของชีวิตที่แท้จริง

เด็กทุกคน เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์

เด็ก คือ ของขวัญอันล้ำค่าจากธรรมชาติ ทุกคนสามารถพัฒนาได้
เด็กเรียนรู้ เพื่อใช้ชีวิต และเติบโตที่จะใช้ชีวิตตามประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้
เด็กที่ เติบโตมาด้วยความรัก จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถสร้างความสุขให้กับผู้อื่นได้
เด็กต้องการ การเลี้ยงดูเชิงบวก เพื่อเขาจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อโลกได้

About Our Nursery And Preschool

What we offer

พันธกิจ (Mission)
ของ คิตามูระเฮ้าส์

คิตามูระเฮ้าส์ เชื่อว่าการเลี้ยงเด็กให้มีความสุข คือ ความสำเร็จตามเป้าหมาย
คิตามูระเฮ้าส์ จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็ก คือ บรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก ทีทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่สามารถจูงใจให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เช่นเดียวกับพัฒนาการด้านตัวตนและพัฒนาการทักษะสมองเพื่อการคิดเชิงบริหาร และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็ก

ตารางกิจกรรม Kitamura House

Preschool K1
7:00-8:30
Breakfast And Daily Challenge

รับเด็ก ตรวจสุขภาพ รับประทานอาหารเช้า ใช้อุปกรณ์ง่ายๆ ที่เด็กๆมีอยู่ในบ้าน อาจจะใช้กระดาษ ซองจดหมาย กล่องนม สมุด หรืออุปกรณ์ หลากหลายชนิดก็เอามาสร้างสรรค์ได้

8:30-9:30
Morning Circle Time And Thai Dance (Gross Motor Activity)

มาฝึกจับจีบ บริหารกล้ามเนื้อมัดใหญ่ขาและแขน เคลื่อนไหวร่างกายด้วยรำไทย

kitamura
9:30-10:00
Math

1 2 3 ปลาฉลามขึ้นบก!! มานับจำนวนและสนุกกับตัวเลขหรรษา สร้างความสงสัยให้กับเด็กๆ

kitamura
10:00-11:00
Integration And Thai Story Time

เพิ่มคลังคำศัพท์ ด้วยนิทานภาษาไทย เสริมสร้างจินตนาการ

kitamura
11:00-14:30
Lunch, Take Shower And Napping Time

รับประทานอาหารว่าง อาบน้ำ นอนพักผ่อน

14:30-15:00
Music

โด เร มี ฟา ซอล !! บริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กนิ้วมือ ขยับสองมือไปกับเสียงดนตรี

kitamura
15:00-15:30
Japanese Language

สนุกกับภาษาญี่ปุ่น นำโดยคิตามูระเซ เพลิดเพลินกับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น และครื้นเครงกับเพลงน่ารักๆสไตล์ญี่ปุ่น

kitamura
15:00-15:30
Jolly Phonics English

มาสนุกกับภาษาอังกฤษ ฝึกออกเสียง A B C เพิ่มคลังภาพและคำศัพท์ เต้นเบาๆ

kitamura
16:00-17:00
Dinner And Creative Play Time

วิสัยทัศน์ (Vision)
ของ คิตามูระเฮ้าส์

คิตามูระเฮ้าส์ ตั้งใจจะสร้างคนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศไทย

1

Lessons/Month

1

Meals/Day

1

Certifications

1

Years Experience

พัฒนาเด็กตามแนวทางการทำให้อัจฉริยะภาพเบ่งบานของ โยโกมิเนะ

1) การทำได้เป็นเรื่องน่าสนุก
2) พอสนุกแล้วก็อยากฝึกฝน
3) พอฝึกฝนเรื่อยๆก็จะเก่ง
4) เมื่อเก่งก็จะทำให้ชอบ
5) และก็อยากพัฒนาในก้าวต่อๆไป

kitamurahouse

About Denver II Child Development Screening Test

การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย

การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยแบบทดสอบ Denver II เพื่อใช้คัดกรองเด็กที่พัฒนาการล่าช้า แรกเกิด - 6 ปี เป็นการประเมินพัฒนาการรอบด้าน ทั้งพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เล็ก พัฒนาการทางภาษา ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง พร้อมทั้งคัดกรองปัญหาด้านพฤติกรรม และ ภาวะเอ็นข้อต่อหย่อนด้วย

Our News

Latest Infomation
kitamura

"ห้องเรียนของบ้านคิตามูระ" เป็นห้องเรียนเสมือนจริง ที่ไม่ใช่แค่ห้องเรียนออนไลน์ แต่เป็นการเรียนสด
ผ่านระบบอินเตอร์เฟสภายในองค์กรที่ออกแบบกระบวนการเรียน ให้มีสภาพแวดล้อมคล้ายกับเรียนในห้องเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่าง
kitamura

ทำไม? ไม่อัดคลิปวีดีโอแล้วส่งมาให้ดูล่ะ

เพราะพัฒนาการทางภาษาของเด็กนั้นต้องส่งเสริมด้วยการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication)คิตามูระเฮ้าส์จึงเลือกที่จะดูแลเด็กๆผ่านการพูดคุยแบบไลฟ์สด
ซึ่งต่างจากการให้เด็กดูคลิปตามโซเชียลมีเดียทั่วไปที่เป็นการสื่อสารแบบทางเดียว (One-way Communication)ซึ่งอาจส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้า

การเรียนรู้ของเด็ก ในสภาวะปกติใหม่ (NEW NORMAL) ในยุคโควิด19

คือทางออกที่ดีที่สุด การเรียนแบบห้องเรียนเสมือนจริงที่มีความยืดหยุ่นตามวัยของเด็กแบบ Active Learning เด็กจะสามารถสื่อสารโต้ตอบได้ทั้งกับเพื่อนและคุณครูได้ตลอดการเรียน เด็กจะสามารถทำกิจกรรมตามคำบอกของคุณครู เช่น บริหารร่างกายระหว่างเรียน หยิบสิ่งของรอบตัวตามคำบอก
kitamurahouse

ที่อยู่

  ชื่อ: ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์
  ที่อยู่: 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  Adress : 98/36 Mind Hof (Romklao - Suvarnabhumi), Thanon Rom Klao, Khlong Sam Prawet, Lat Krabang, Bangkok 10520
  โทรศัพท์: 087 484 7887
  เว็บไซต์: https://www.kitamurahouse.com/

Contact Us

Contact With Us

วันจัน-วันเสาร์: 08:00น.–20:00น.
วันอาทิตย์: ปิดทำการ

 • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 • 087 484 7887
 • www.kitamurahouse.com