คณะครูและผู้บริหาร

คณะครูและผู้บริหาร

kitamura

ครูอุ้ม ปนัดดา คิตามูระ

kitamura

 • วทบ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คุณแม่ลูก 5 ศศบ.
 • โค้ชสมองสู่นวัตกรรมทางความคิด
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพัฒนาการมนุษย์ สถาบันเแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เซนเซ ฮิเดโอะ คิตามูระ

  kitamura

 • วทบ.วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชิซึโอกะ
 • ครูผู้ได้รับการรับรองจาก โรงเรียนอัจฉริยะอนุบาล โยโกมิเนะ ประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้ทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยแบบทดสอบ Denver II เพื่อใช้คัดกรองเด็กที่พัฒนาการล่าช้า อายุ 6 เดือน- 6 ปี
 • ผ่านการอบรมคอร์สส่งเสริม พัฒนาทักษะชีวิต EF ด้วยวินัยเชิงบวก มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Certificated

  kitamura

  kitamura

  kitamura

  kitamura

  kitamura