กระดาษทิชชู่เปลี่ยนสี | Gakken Science การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ฌ ร่มเกล้า ลาดกระบัง

กระดาษทิชชู่เปลี่ยนสี | Gakken Science การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ฌ ร่มเกล้า ลาดกระบัง

kitamurahouse
สนุกคิด สนุกวิทย์ กับคิตามูระเฮ้าส์ โดย ครูฟางและครูเมย์
เด็กๆเคยคิดไหมว่า การผสมสีเราไม่จำเป็นต้องใช้จานสีหรือพู่กัน
เพียงแค่เรามีแก้วน้ำพลาสสติกและกระดาษทิชชู่เราก็สามารถผสมสี โดยใช้แค่แม่สีเพียง 3 สีเท่านั้น
วันนี้เราทำการทดลองเรื่อง ทิชชู่เปลี่ยนสีเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สอดแทรกการทดลองเรื่องการดูดสีและการถ่ายโอนของสีโดยผ่านทิชชูค่ะ
หลังจากนั้นรอเวลาให้สีถ่ายโอนกันและรอว่าสีทั้งสามจะผสมจับคู่กันได้สีอะไร
กิจกรรมนี้ น้องๆจะได้รับความรู้ในการผสมของแม่สีคะ เด็กเล็กเรียนรู้ได้ดีเลยค่ะ
เช่นอากิ เอมี่ค่ะ ส่วนเด็กโตพอเคยได้เรียนรู้มาแล้วบ้าง ได้ทบทวนการผสมของแม่สีค่ะ
ที่คิตามูระเฮ้าส์ เราอยากให้เด็กๆได้ฝึกกระบวนการทางวิยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การวัด การคำนวณ การจำแนก การลงความคิดเห็น การตั้งสมมติฐาน การกำหนดนิยาม การกำหนดตัวแปร การทดลอง การวิเคราะห์ และแปรผลข้อมูล การสรุปผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

ทักษะการเรียนรู้อย่างสนุก

ความรู้สึกว่า “ฉันเข้าใจแล้ว” หลังจากที่เด็กๆสามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง
คือรางวัลที่ทรงพลังที่สุดสำหรับพวกเขา ความสุขและความสนุกสนานที่เกิดจาก
ความรู้สึก”ฉันทำได้” จะเป็นตัวจุดประกายให้เด็กๆ เกิดความอยากเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป
ทักษะการเรียนรู้อย่างเข้าใจ
เป็นทักษะในการทำงานโดยใช้เหตุผล เด็กๆจะได้ฝึกแก้ปัญหาตามเหตุผล
และฝึกจดจำข้อความสำคัญในบทเรียน ความสามารถในการจับประเด็นสำคัญ
ในบทเรียนเป็นทักษะการเรียนรู้ที่จะติดตัวเด็กๆไปตลอดกาล และเป็นพลัง
ขับเคลื่อนให้พวกเขามีความใฝ่รู้ไปตลอดชีวิต
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
การทำใบงานที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องเพื่อสั่งสมประสบการณ์ จะส่งผลให้เด็กๆ
เกิดทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อเด็กๆสามารถแก้ปัญหาในใบงานได้สำเร็จด้วยตนเอง
พวกเขาจะเกิดความมั่นใจในตนเอง และเกิดแรงบันดาลใจในการพยายามแก้ปัญหา
ที่พวกเขาจะต้องเผชิญในอนาคต
ทักษะการเรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้
เป็นทักษะในการนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาอื่นๆหรือการตอบคำถามใหม่
สำหรับปัญหาเดิม ทักษะเหล่านี้ประกอบด้วยการแก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็น
และการพัฒนาตนเองซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆในยุคนี้

เด็กๆในยุคสมัยนี้จะต้องเผชิญกับคำถามที่ไม่ได้มีเพียงแค่คำตอบเดียว เราจึงควรปลูกฝังให้เด็กๆมีทัศนคติเหล่านี้
1. มีความมุ่งมั่นพยายามที่จะแก้ไขปัญหามากกว่าการหนีปัญหา
2. มีความสามารถในการเรียนรู้ ไตร่ตรองด้วยตัวเอง
3. มีทักษะและประสบการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ดี
4. คิดอย่างมีตรรกะและกล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างมั่นใจ
5. มีความอดทนต่อการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ

Contact Us

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

  • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  • 087 484 7887
  • www.kitamurahouse.com