รูปภาพและวิดีโอของ คิตามูระเฮ้าส์ เนอสเซอรี่

รูปภาพและวิดีโอของ คิตามูระเฮ้าส์ เนอสเซอรี่

กิจกรรมประจำวันของ เนอสเซอรี่

เน้นการพัฒนาจิตใจ ตัวตน สมอง และทักษะชีวิต เรียนรู้ผ่านกิจกรรมอย่างมีความสุข ตามทฤษฎีพัฒนาการเด็กที่มีงานวิจัยสากลรองรับทั่วโลก
รับดูแลเด็กวัย 3 เดือน ถึง 4 ปี

สนุกกับนิทานและคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
ห้องเรียนธรรมชาติ
เจ้าพริกไทยขี้กลัว
หนูน้อยยอดนักประดิษฐ์
ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
เรียนรู้นอกสถานที่
นักวิทยาศาสตร์ตัวจิ๋ว
หนูน้อยรักการอ่าน