Curriculum หลักสูตรของคิตามูระเฮ้าส์

Curriculum หลักสูตรของคิตามูระเฮ้าส์

 • 1. เสริมสร้างพัฒนาการทางจิตใจ และทักษะความฉลาดด้านอารมณ์ EQ เพื่อให้ลูกมีทักษะในการเข้าใจตนเอง กำกับตนเอง สร้างแรงบันดาลใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีทักษะสังคมและจิตสาธารณะ
 • 2. เสริมสร้างพัฒนาการทางสมองด้วย เทคนิควินัยเชิงบวก(Positive Discipline) สอนและการฝึกฝนเด็กให้มีพฤติกรรมตามที่พึงประสงค์ด้วยการสื่อสารเชิงบวก และฝึกให้เด็กใช้ทักษะสมองส่วนหน้าเชิง Executive function หรือ EF ให้เด็ก คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีการรักษาสัมพันธภาพระหว่างเด็กและผู้ดูแลโดยการแสดงความรักความเอาใจใส่
 • 3. ฝึกกระบวนการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (Self-motivation) ด้วยการโค้ชให้เด็กสามารถที่จะระบุเป้าหมายของตนเองอย่างเจาะจง สร้างแรงจูงใจภายในที่จะนำไปสู่เป้าหมาย ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 • 4. เสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจด้วยทักษะการพูด การทักทาย การกล่าวสวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ การแบ่งปัน การรอคอย การเดิน การขึ้นลงบันได และการนั่งตัวตรง การฝึกมารยาทสังคมตามกาลเทศะ
 • 5. ฝึกทักษะความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมด้วย งานบ้าน งานครัวขั้นพื้นฐาน ทำอาหารคาวหวาน เก็บล้างจานหลังทานข้าว จัดระเบียบ กวาด เช็ด ถู ทิ้งขยะให้ลงถัง รักษาความสะอาดปลอดภัยส่วนตัวและส่วนรวม
 • 6. เนื้อหาแบบเรียนสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการพัฒนาเด็กปฐมวัยอนุบาลโยโกมิเนะประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาอังกฤษ Oxford Phonics
 • 7. เสริมสร้างสุนทรียทางอารมณ์ ด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะ นิทาน ร้องเพลง ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น เพียนิก้า เปียโน กลองอะคูสติก คีย์บอร์ด อูคูเลเล่
 • 8. เสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกายและความสามารถในการทรงตัว การวางแผนการเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้วยหลักสูตรพลศึกษา อนุบาลโยโกมิเนะ จากประเทศญี่ปุ่น กิจกรรมกลางแจ้ง ณ ลานทรายและห้องเรียนธรรมชาติ

Video Gallery

Curriculum

kitamurahouse
kitamurahouse
kitamura
kitamura
kitamura

Contact Us

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

 • 087 484 7887
 • www.kitamurahouse.com
 • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520