Teaching Japanese @ Wat Lanboon School

Teaching Japanese @ Wat Lanboon School

kitamura House

Beautiful world @ Wat Lanboon School

วันที่22 มกราคม ณ โรงเรียนวัดลานบุญ ได้จัดพิธีเลี้ยงต้อนรับคณะฑูตสัมพันธไมตรีเด็ก จากเมืองยะจิโยะ จังหวัดจิบะ ครั้งที่27 พร้อมทั้งมีจัดการประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ทางKitamura house ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้การรับเชิญจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานบุญ คุณเมธีธนัช เพื่อเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ฑูตสัมพันธไมตรีเด็กแห่งเมืองยะจิโยะ จังหวัดจิบะคือโครงการที่ทางเมืองยะจิโยะ จังหวัดจิบะได้จัดขึ้น เพื่อให้ชาวเมืองได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน ซึ่งดำเนินการมาต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่เริ่มต้นสมัยเฮเซ(1989)มาตลอด27ปี

ในวันงานพิธีดังกล่าว มีผู้มีส่วนร่วมทั้งระดับผู้เกี่ยวข้องร่วมไปถึงระดับผู้อำนวยการจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งกรุงโตเกียว, สำนักงานเขตลาดกระบัง, โรงเรียนต่างๆภายในเขตดังกล่าว

เพื่อวันดังกล่าว ทั้งนักเรียนและเหล่าคณาจารย์แห่งโรงเรียนวัดลานบุญ ต่างก็เตรียมการด้วยการซักซ้อมล่วงหน้าอยู่หลายวัน

อีกทั้ง ทางคณะฑูตสัมพันธไมตรีเด็กแห่งเมืองยะจิโยะ จังหวัดชิบะเอง ก็ได้ศึกษาทั้งภาษาและวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมของปีที่แล้ว

นอกจากที่หกล่าวมานี้ การประสานงานของเจ้าหน้าที่ทั้งสองโรงเรียนเองก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน

จึงทำให้รับรู้ถึงบรรยากาศของการต้อนรับจากทั่วทั้งโรงเรียน ก่อเกิดเป็นความรู้สึกสุดประทับใจต่อพิธีดังกล่าว

เราต่างรู้สึกภาคภูมิใจ ทั้งยังรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมอย่างเต็มตัวในการทำงานที่ทำเพื่อให้ชาวเมืองได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น อันมีประวัติยาวนานน่าหลงไหลเช่นนี้

เพื่อที่จะนำไปสู่การสร้างอนาคตที่ดี ผู้ใหญ่อย่างพวกเรา ควรปฎิบัติตนให้เป็นอาจารย์ที่ดีที่ควรค่าต่อการได้รับความเคารพนับถือ เพื่อชี้ทางให้แก่เด็กๆต่อไป

จากนี้ไป เราหวังว่าเราจะเป็นพลังเล็กๆที่ช่วยให้ทูตสัมพันธไมตรีเด็ก แห่งเมืองยะจิโยะ จังหวัดจิบะเหล่านี้ สามารถดำเนินการเช่นนี้ต่อไปได้ ตราบนานเท่านาน


คติพจน์ของโรงเรียนวัดลานบุญคือ “เป็นเด็กดีเพราะว่ามีครู ศิษย์เชิดชูเพราะครูดี”1月22日、ワットランブン学校のメーティタナット校長先生のご招待で、八千代こども親善大使団の歓迎セレモニーに出席しました。

八千代こども親善大使とは、千葉県八千代市が平成元年から今日まで27年間続けている、歴史ある市民交流プログラムです。

当日はバンコク都庁教育局をはじめ、ラッカバン市役所、市内の各学校の関係者や校長先生などが出席していました。

今回のこども親善大使は、八千代市役所の職員の方々と10名の子ども大使達(小学5年生6名、中学2年生4名)でした。

子ども達は昨年8月からタイ語やタイ文化の勉強をしてきたそうで、立派にその役目を果たしていました。

迎えたワットランブン学校の方も、幼稚園生から中学生まで全校あげて歓迎の意を表し、とても素晴らしいセレモニーでした。

今回このような素晴らしいタイ日交流事業の一端を担うことができたことは、心から光栄に思います。

これからもこの活動が末永く続いていくように、今後も微力ながら力になっていければと思います。