kitamurahouse

เกณฑ์รับสมัครเด็ก

 • รับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 1 ขวบ - 11 ขวบ
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • มีพัฒนาการที่สมวัย/ทางสถาบันจะคัดกรองพัฒนาการเบื้องต้น หากมีภาวะพัฒนาการล่าช้า ทางสถาบันจะแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก
 • ในวันสมัครผู้ปกครองนำเด็กมาพร้อมหลักฐานและเอกสารดังต่อไปนี้

 • สูติบัตร / รูปถ่าย
 • สำเนาบัตรประชาชนบิดา / มารดา
 • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา / มารดา และ บุตร
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ที่บิดา/มารดาอนุญาตให้มารับเด็กแทนได้
 • สำเนาบัตรประกันอุบัติเหตุ/สุขภาพ
 • สำเนาประวัติสุขภาพและการฉีดวัคซีน
 • Contact Us

  ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

  เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

  • 087 484 7887
  • www.kitamurahouse.com
  • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520