NEWS And Activities

ข่าวและกิจกรรม
Robotics Ks2🤖
🦒Animal Bingo ต่อเลโก้รูปสัตว์ตามภาพ ฝึกการสังเกต และการคิดวิเคราะห์ เมื่อประกอบเสร็จ เด็ก ๆ มีความภาคภูมิใจในตัวเอง ในการสร้างสรรค์ผลงานตัวต่อของตัวเองค่ะ

Contact Us

KITAMURA HOUSE INTERNATIONAL Preschool & Primary

  • 087 484 7887
  • www.kitamurahouse.com
  • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
กิจกรรมการเรียนรู้ Balance Bike Thailand Academy
สัปดาห์นี้คิตามูระ พาเด็ก ๆ ไปเสริมทักษะทางด้านกีฬาไม่ว่าจะเป็น SI, Sensory play หรือ พัฒนาร่างกาย basic gym and movement ฝึกทักษะการตัดสินใจ ฝึกการทรงตัว ความยืดหยุ่นของร่างกาย
เสริมสร้างความแข็งแรง การออกกำลังกายที่ถูกต้อง เสริมสร้างความมั่นใจ ทักษะระบบสมอง ทักษะการเข้าสังคม และรู้จักวินัย รู้จักกฎกติกาผ่าน BALANCE BIKE THAILAND ACADEMY
สถาบันฝึกสอนจักรยานทรงตัว กับโค้ชผู้ฝึกสอนจักรยานทรงตัว จากสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย
✨กิจกรรมการเรียนรู้
👉 กิจกรรมการเรียนรู้ Functional Basic Movement
กิจกรรม Walk , Run , Hopping , Jumpping , Leaping , Skipping , Galloping , Sliding
👉 กิจกรรมการเรียนรู้ Basic balance bike

Contact Us

KITAMURA HOUSE INTERNATIONAL Preschool & Primary

  • 087 484 7887
  • www.kitamurahouse.com
  • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
สัปดาห์นี้เด็กๆได้ฝึกการกระโดดข้ามบล็อก ฝึกการทรงตัว และฝึกทักษะการเตะ 🥋

Contact Us

KITAMURA HOUSE INTERNATIONAL Preschool & Primary

  • 087 484 7887
  • www.kitamurahouse.com
  • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Admission

เด็กต้องการ การเลี้ยงดูเชิงบวก
เพื่อเขาจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อโลกได้

Facility Visit Inquire and apply

Map