Ballet and dance lesson with sensory denvelopment for kids in Bangkok บัลเลต์

Ballet and dance lesson with sensory denvelopment for kids in Bangkok บัลเลต์

kitamura house
สำหรับเด็กผู้หญิงแล้ว การใส่ชุดที่มีระบายฟูฟ่อง ได้หมุนตัวประกอบเสียงเพลงนั้น ให้ความรู้สึกเหมือนกับได้เป็นเจ้าหญิงตัวน้อยๆ ประกอบกับการเรียนบัลเลต์นั้นมีประโยชน์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจหลายอย่าง คุณพ่อคุณแม่จึงอยากจะสนับสนุน แต่ถ้าหากคุณพ่อ คุณแม่ท่านใด ที่กำลังลังเลว่าจะส่งลูกไปเรียนบัลเลต์ดีหรือไม่นั้น วันนี้เรานำข้อดีและข้อมูลเบื้องต้นมาฝากกันค่ะ

12 ข้อดีของการให้ลูกไปเรียนบัลเล่ต์

 1. ลูกเป็นเด็กกล้าแสดงออก : เมื่อลูกได้ทำในสิ่งที่รักเขาจะทำได้ดี หากลูกเป็นเด็กขี้อาย การฝึกซ้อมบ่อยๆ จะทำให้เขามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
 2. บุคลิกภาพดี : หากลูกเป็นเด็กที่ขาโก่ง การเรียนบัลเลต์ก็ช่วยได้ นอกจากนี้ เวลา เดิน นั่ง ยืน หลังก็ตรง ทำให้ดูสง่าผ่าเผย
 3. ลูกมีสมาธิดี : เพราะต้องคอยฟังเสียงและจับจังหวะของดนตรี และช่วยให้รักเสียงเพลงด้วย
 4. สุขภาพดี : ลูกมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและยืดหยุ่น
 5. อารมณ์ดี : ช่วยให้ลูกใจเย็น ละเป็นเด็กที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
 6. เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน : ลูกรู้สึกผ่อนคลายจากการเรียน
 7. ลูกมีสังคมใหม่ๆ : เช่น เพื่อน และ ครู
 8. ฟังคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งครูได้
 9. ฝึกทักษะความจำ : โดยการดูครูเต้นแล้วทำตาม
 10. ลูกมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม
 11. เปิดโอกาสให้ลูกได้ค้นพบความถนัดของตนเอง
 12. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

โดย ครูซาย ทีมงานครูกิ๊บสถาบันแดนซ์มีอัพ

ประวัติครูซาย
 • นางสาวมุฑิตา เดชวัฒนุสกรี (ครูซาย) อายุ 25ปี
 • จบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ1 จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏยศิลป์ตะวันตก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จบบัลเล่ต์ หลักสูตร RAD Grade 8 (Highest Grade) ด้วยคะแนนเหรียญทอง และเรียนต่อในขั้นอาชีพ จนถึง ระดับAvance
 • มีประสบการณ์สอนบัลเล่ต์ และ Jazz มาเกือบ 9 ปี (ตั้งแต่ปี 2551)