About Us

ใครดูรายการดูให้รู้ตอนพิเศษ การศึกษาสร้างคนสร้างชาติ ถ่ายทำสัมภาษณ์ที่คิตามูระเฮ้าส์ สดทางช่องไทยพีบีเอสวันนี้ ไม่ทัน ติดตามได้ที่ลิ้งค์นี้เลยค่า

Youtube

kitamura
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ มุ่งมั่นสร้างคนคุณภาพ สร้างคนดีที่มีความสามารถและสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อประชาคมโลกได้ ด้วยแนวทางการเรียนรู้อย่างสนุก ฝึกความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาน เน้นการฝึกฝนทักษะชีวิตเพื่อเป็นภูมิต้านทานให้กับลูก
เนื้อหาวิชาการต่างๆ หรือความสามารถภาษา ดนตรี กีฬา ศิลปะนั้นเป็นเพียงเครื่องมือหรือบันไดให้ลูกก้าวเดินสู่เป้าหมายของชีวิตที่แท้จริง

ที่มา

สถาบันพัฒนาศักยภาพเด็กคิตามูระเฮ้าส์ ก่อตั้งเมื่อ ปีคศ. 2013
คิตามูระเป็นชื่อสกุลของครอบครัวไทย-ญี่ปุ่น มีสมาชิกคือ คุณพ่อคิตามูระซัง แม่อุ้มและลูกๆ 6 คนวัย 13,11,9,7,4ขวบ และ คนสุดท้อง 4 เดือน
ครอบครัวเราเล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญในการพัฒนามนุษย์ตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่การตั้งครรภ์ การคลอด การเลี้ยงลูก การส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้าน ตัวตน สมอง ร่างกาย จิตใจ ทักษะสังคม เทคนิคการดูแลลูกปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น การสานสร้างความสัมพันธ์ตลอดจนการดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัว
แม่อุ้มและคิตามูระซังจึงเรียนรู้ค้นคว้าทดลองประยุกต์ใช้หลายศาสตร์ จากหลายสถาบัน หลายงานวิจัยสากลเพื่อสร้างระบบการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืน จนกลายมาเป็น The Kitamura Way แนวทางการเลี้ยงลูกให้สุขเป็นของครอบครัวคิตามูระโดยมีพื้นฐานจากการรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและสร้างประโยชน์ให้สังคม อาทิ
kitamurahouse
kitamurahouse
kitamurahouse

ปรัชญา (Philosophy)

 • เด็ก คือ ของขวัญอันล้ำค่าจากธรรมชาติ ทุกคนสามารถพัฒนาได้
 • เด็กเรียนรู้ เพื่อใช้ชีวิต และเติบโตที่จะใช้ชีวิตตามประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้
 • เด็กที่ เติบโตมาด้วยความรัก จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถสร้างความสุขให้กับผู้อื่นได้
 • เด็กต้องการ การเลี้ยงดูเชิงบวก เพื่อเขาจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อโลกได้
 • Every Child is the valuable present from nature which has ability to develop himself.
 • Children learn what they live and grow up to live what they've learned.
 • Children who grown up with truly beloved feeling became adults who are provide happiness to others.
 • Children needs positive parenting to grow their potiential to benefits the world.

วิสัยทัศน์ (Vision)

  "คิตามูระเฮ้าส์"ตั้งใจจะสร้างคนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศไทย
  Kitamura House determine to create valuable humans to develop Thailand.

พันธกิจ (Mission)

 • คิตามูระเฮ้าส์เชื่อว่าการเลี้ยงเด็กให้มีความสุข คือ ความสำเร็จตามเป้าหมาย
 • คิตามูระเฮ้าส์ จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็ก คือ บรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก ทีทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่สามารถจูงใจให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เช่นเดียวกับพัฒนาการด้านตัวตนและพัฒนาการทักษะสมองเพื่อการคิดเชิงบริหาร และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็ก
 • Kitamura House believe that a happy child is a successful one.
 • Kitamura House provides a positive, safe, and developmentally appropriate stimulating environment that promotes social, emotional, cognitive and physicalgrowth, as well as a positive self-image, EF skills and learning skill for children.

Kitamura House On bankokbiznews.com กรุงเทพธุรกิจ

ครอบครัวเป็นสุข งานสนุก เกื้อกูลสังคม

ฉลองเดือนแห่งความรักฉบับนี้ ผู้เขียนขอเล่าถึงความสุขของครอบครัวไทย-ญี่ปุ่นเล็กๆ ครอบครัวหนึ่ง

ครอบครัวที่ผู้เขียนหยิบยกมาเล่าถึงคือ“ครอบครัวคิตามูระ”อันประกอบด้วย“คุณปนัดดา”,“คุณฮิเดะโอะ”และ ลูกๆ วัยซน 4 คน (คาเอะ, อากิ, ไทจิ และคัซสึ) ขณะที่สถานที่ทำงานของทั้งสองคน คือ“สถาบันคิตามูระเฮ้าส์”ที่ทั้งสองร่วมกันก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ ให้เยาวชนในวัยต่างๆ อาทิ ด้านวิชาการ ห้องเรียนทดลองวิทย์ คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ ภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น ศิลปะ ดนตรี การเต้นบัลเล่ต์ เต้นแจ๊ส การต่อสู้ มวยไทย เทควันโด้ ยิมนาสติก รวมถึงการทำอาหารเมนูต่างๆ

โดยล่าสุดฮิเดะโอะ วิศวกรหนุ่ม หรือ“ปะป๊า”ของเด็กๆ ในสถาบัน ได้ตัดสินใจลาออกจากงานประจำ รายได้สูง เมื่อปลายปีก่อน เพื่อมาทำหน้าที่เป็นคุณครูของลูกๆ และของเด็กๆ ในสถาบัน พร้อมกับนำหลักสูตรโยโกมิเนะ ของประเทศญี่ปุ่น ที่เขาได้ไปศึกษาและพบว่า มีประโยชน์ต่อการพัฒนา เติมพลังศักยภาพให้กับเด็กๆ ด้านการเรียนรู้ ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ได้เป็นอย่างดี

ซึ่งคุณฮิเดโอะ บอกว่า พ่อแม่ไม่น้อยเจอกับปัญหาคล้ายๆ กัน เช่น เด็กโตแล้ว แต่ทำทักษะจำเป็นบางอย่างไม่ได้ เอาตนเองเป็นใหญ่ ไม่สนใจทำงาน ทำการบ้าน ชอบเล่นแต่เกม พึ่งพาตนเองไม่ได้ เขาจึงกลับไปดูที่ญี่ปุ่น ก็พบหลักสูตรโยโกมิเนะ ที่พัฒนามาจากเทคนิคการบ่มเพาะเด็กๆ ของครอบครัวซามูไร ซึ่งเชื่อว่าหากเด็กๆ ตั้งแต่ 3 ขวบ ขึ้นไปได้รับการบ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีและทักษะสำคัญ ทักษะเหล่านี้จะอยู่กับตัวเขาไปตลอดถึง 100 ปี

“เราเชื่อว่า เด็กทุกคนเป็นอัจฉริยะ และไม่มีคนไหนทำไม่ได้ แม้ระดับปัญหาของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากัน แต่เราก็เชื่อว่า ทุกคนทำได้ ซึ่งเราจะทำหน้าที่จุดพลัง เปิดสวิทซ์ทั้ง 4 ปุ่ม ให้พวกเขาได้ทำด้วยตนเอง”

สวิทซ์ 4 ปุ่ม ซึ่งเปรียบเหมือนกุญแจไขสู่พลังศักยภาพของเด็กๆ นั้น ประกอบด้วย Competitive หรือการสร้างให้เด็กอยากแข่งขัน Imitate การเลียนแบบ Challenge การทำให้เด็กมีความท้าทาย และ Acceptance การได้รับการยอมรับในสิ่งที่เขาทำ ซึ่งเมื่อนำอักษรย่อของสวิทซ์ทั้ง 4 มารวมกัน ก็อ่านได้ว่า“CICA”หรือ ไคค่า ซึ่งหมายถึงดอกไม้แรกแย้ม

วันที่ผู้เขียนได้ไปเยี่ยมสถาบันของทั้งสองคน และได้เห็นบรรยากาศที่ทั้งคุณปนัดดา และคุณฮิเดโอะ พุดคุยกับผู้ปกครอง สอนเด็กๆ ด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเมตตา และน้ำเสียงที่เปี่ยมไปด้วยความสุข ความมุ่งมั่น และบรรยากาศจับปูใส่กระด้งของเด็กๆ รวมทั้งลูกๆ ของทั้งสองคนที่มาร่วมเรียนรู้ด้วยแล้ว ก็รู้สึกประทับใจมากๆ จึงได้ถามถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ และได้รับคำตอบจากคุณปนัดดา ที่ทำให้ผู้เขียนยิ้มกว้างและอดไม่ได้ที่จะขอเขียนถึงครอบครัวคิตามูระ ในฉบับนี้

“คุณฮิเดโอะ มีหลักในการบ่มเพาะลูกที่ดีมาก พวกเขาช่วยตัวเองได้ดี ใฝ่เรียนรู้ ทำอะไรยากๆ ได้ด้วยตนเอง และ เราสองคนมีสิ่งที่เหมือนกัน คือ รักในหลวง รักประเทศไทย อยากตอบแทนประเทศไทย ตอบแทนสังคม เราจึงตัดสินใจ เปิดบ้านของเราให้เด็กๆ ได้เข้ามาเรียนรู้ ดิฉันเห็นคุณฮิเดโอะแล้วก็ทึ่งในความตั้งใจของเขา จะว่าไปแล้วในชีวิตของคนเราไม่ต้องมีอะไรมากก็ได้ ขอแค่มีครอบครัวที่เป็นสุข ได้ทำงานที่สนุก และได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคม เท่านี้เราก็มีความสุขแล้ว”

สำหรับท่านที่สนใจอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ ครอบครัวคิตามูระ หรือนำบุตรหลานไปสัมผัสกับหลักสูตรที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจดีของพวกเขา ก็ลองติดต่อไปได้ที่ 087-848-7887 หรือดูข้อมูลได้ที่ www.kitamurahouse.com

เชื่อว่านอกจากผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่จะได้รับ ยังจะสัมผัสได้ถึง“ความสุข”จากครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวนี้ เหมือนที่ผู้เขียนสัมผัสถึงมาแล้ว

พิมพร ศิริวรรณ

นักเขียนผู้สนใจการสร้าง "องค์กรแห่งความสุข" (Happy Workplace) ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
16 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/640306
kitamurahouse
kitamurahouse
kitamurahouse

Contact Us

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

 • 087 484 7887
 • www.kitamurahouse.com
 • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
kitamura

Team and Facilities

ครูทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการการเรียนรู้ (Facilitator) จบการศึกษาปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาเด็ก ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาเด็ก
kitamura
kitamura

Certificates

kitamura
kitamura
kitamura
kitamura
kitamura

Contact Us

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

 • 087 484 7887
 • www.kitamurahouse.com
 • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
kitamurahouse

How to visit

kitamura

Contact us

 • 087 484 7887
 • www.kitamurahouse.com
 • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Kitamura House
วิธีการสอนตามแบบฉบับโยโคมิเนะเป็นวิธีที่ดึงความสามารถอันสูงสุดที่ติดตัวเด็กมาตั้งแต่เกิด เพื่อเสริมสร้าง “พลังด้านการเรียน”, “พลังทางด้านร่างกาย”, “พลังทางด้านจิตใจ” โดยผ่านทาง “การอ่าน การเขียน การคำนวณ การออกกำลังกาย และดนตรี”
KITAMURA HOUSE ได้ License of Yokomine Method Japan หลักสูตรอัจฉริยะจากญี่ปุ่น ที่หาเรียนได้แล้วในเมืองไทย
Video
ชีวิตที่ได้รับจากฟากฟ้านั้นสุดแสนวิเศษ

คนเราไม่ได้ทำอะไรเป็นมาเลยตั้งแต่เกิด
เด็กจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู และสภาพแวดล้อม (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คน)
เป็นคำพูดที่ตกทอดมาแต่โบราณที่ญี่ปุ่น
เด็กทุกคนเป็นอัจฉริยะ
ไม่มีเด็กคนไหนที่ทำไม่ได้
เพียงแต่บางคนอาจต้องใช้เวลา
เพียงแค่ให้เวลากับเขา
โดยเฉพาะช่วงเด็กเล็กจนถึง 6 ขวบ จะเป็นวัยสำคัญที่จะพัฒนาความสามารถ
ความสมดุลเป็นสิ่งสำคัญ
ฉะนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับพลังทั้ง 3 ด้าน ในช่วงวัยเด็ก
ซึ่งก็คือ “พลังทางด้านจิตใจ” “พลังทางด้านการเรียน” “พลังทางด้านร่างกาย”

นี่คือสิ่งที่ทางอาจารย์โยชิฟูมิ โยโกะมิเนะ ผู้คิดค้นการเรียนการสอนแบบโยโกะมิเนะ ขอฝากถึงผู้ปกครองทุกท่าน
天が与えた命は素晴らしい

生まれつきではありません。
子どもは環境(特に人)で育ちます。
日本には昔から氏より育ちという先人が残した言葉があります。
子どもは天才です。
できない子なんていません。
時間がかかる子はいます。
時間をかければいいだけ。
特に6歳までの時期が大事で可能になる時期です。
バランスが大事。
幼児期は“心の力”“学ぶ力”“体の力”
この3つを優先して取り組むべし。

ヨコミネ式教育法 横峯吉文先生からタイの保護者の皆様へ
kitamura
kitamura
kitamura

ปรัชญาโยโคมิเนะ

 • "เด็กทุกคนเป็นอัจฉริยะ ไม่มีเด็กคนไหนที่ใช้ไม่ได้"
 • "เด็กทุกคนจะเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ ต้องการทำให้พรสวรรค์นั้นได้เปล่งประกายออกมาให้ได้มากที่สุด"

วัตถุประสงค์

 • วัตถุประสงค์ขั้นสุดของหลักการเรียนการสอนแบบโยโคมิเนะคือ “การพึ่งพาตนเอง”
 • การพึ่งพาตนเองในที่นี้คือ “สามารถคิดเอง ตัดสินใจเอง ลงมือทำและฝึกฝนด้วยตัวเอง”
kitamura
kitamura
kitamura

พัฒนาเด็กตามแนวทางการทำให้อัจฉริยะภาพเบ่งบานของโยโกมิเนะ

 • 1) การทำได้เป็นเรื่องน่าสนุก
 • 2) พอสนุกแล้วก็อยากฝึกฝน
 • 3) พอฝึกฝนเรื่อยๆก็จะเก่ง
 • 4) เมื่อเก่งก็จะทำให้ชอบ
 • 5) และก็อยากพัฒนาในก้าวต่อๆไป
kitamura
kitamura
kitamura

Contact Us

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

 • 087 484 7887
 • www.kitamurahouse.com
 • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Kitamura House
Denver II Child Development Screening เป็นการประเมินพัฒนาการรอบด้าน ทั้งพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เล็ก พัฒนาการทางภาษา ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง พร้อมทั้งคัดกรองปัญหาด้านพฤติกรรม และ ภาวะเอ็นข้อต่อหย่อนด้วย
Video

Denver II ประกอบด้วยข้อทดสอบ 125 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ

 • ด้านสังคมและการช่วยตนเอง หมายถึง การมีความสัมพันธ์และใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นๆ กับการดูแลตนเองในกิจวัตรประจำวัน
 • ด้านใช้กล้ามเนื้อเล็กและปรับตัว หมายถึง การทำงานประสานกันระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา การจัดการกับของชิ้นเล็ก และการแก้ไขปัญหา
 • ด้านภาษา หมายถึง การได้ยิน ความเข้าใจภาษา และการใช้ภาษา
 • ด้านใช้กล้ามเนื้อใหญ่ หมายถึง การทรงตัว และการเคลื่อนร่างกาย เช่น การนั่ง การเดิน การกระโดด และการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใหญ่ทั้งหมด
นอกจากนี้หลังการทดสอบยังมีการบันทึกพฤติกรรมระหว่างทดสอบ 5 ข้อ ซึ่งทำให้ผลการทดสอบเป็นประโยชน์และแม่นยำมากขึ้น ได้แก่
 • เด็กเป็นเหมือนเช่นทุกวัน ใช่ หรือ ไม่ใช่
 • ความร่วมมือ ดีมาก พอควร หรือ น้อย
 • ความสนใจสิ่งแวดล้อม สนใจดี สนใจบ้าง หรือ ไม่สนใจเลย
 • ความกลัว ไม่กลัว กลัวเล็กน้อย หรือ กลัวมาก
 • ระยะความสนใจ เหมาะสมกับวัย เบี่ยงเบนความสนใจค่อนข้างง่าย หรือ เบี่ยงเบนความสนใจง่ายมาก
พัฒนาการ (Development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพหรือประสิทธิภาพของการทำหน้าที่ การเฝ้าระวังพฤติกรรมพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี
เพื่อจะได้ทราบว่าเด็กมีระดับความสามารถด้านต่างๆ เป็นอย่างไร สมวัยหรือไม่เพื่อจะได้แนะนำบิดามารดา ผู้เลี้ยงดูให้อบรมเลี้ยงดูและจัดสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของเด็ก ทำให้เกิดโอกาสเรียนรู้และพัฒนาได้ครบทุกด้านอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม เด็กจะได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ในกรณีที่พบว่าเด็กมีพัฒนาการผิดปกติ จะได้ตรวจวินิจฉัยช่วยเหลือแก้ไขแต่เริ่มแรก

สำหรับการทดสอบพัฒนาเพื่อคัดกรองอย่างเป็นระบบ (Developmental screening) จะต้องใช้เครื่องมือทดสอบคัดกรองพัฒนาการที่มีมาตรฐาน ผู้ทดสอบจะต้องได้รับการอบรมและผ่านการรับรองว่าเข้าใจเนื้อหาสาระพัฒนาการเด็ก สามารถทดสอบและสังเกตพฤติกรรมของเด็กและแปลผลอย่างถูกต้องตามคู่มือการทดสอบที่เป็นมาตรฐาน
Kitamura House
Kitamura House
Kitamura House

โครงการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านนำบุตรหลาน อายุ 6 เดือน – 6 ปี เข้าร่วม
โดย Mr. Hideo Kitamura เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของลูกรักพร้อมรับบริการให้คำปรึกษาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย
Mr. Kitamura ได้ License ผู้ทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยแบบทดสอบ Denver II เพื่อใช้คัดกรองเด็กที่พัฒนาการล่าช้า อายุ 6 เดือน- 6 ปี
เป็นการประเมินพัฒนาการรอบด้าน ทั้งพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เล็ก พัฒนาการทางภาษา ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง พร้อมทั้งคัดกรองปัญหาด้านพฤติกรรม และ ภาวะเอ็นข้อต่อหย่อนด้วย

วันจันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00

โปรโมชั่นพิเศษ
จากอัตราปกติ 1290 บาท เหลือเพียง 990 บาทเท่านั้น
Kitamura House
Kitamura House
Kitamura House

Contact Us

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

 • 087 484 7887
 • www.kitamurahouse.com
 • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Admission

เด็กต้องการ การเลี้ยงดูเชิงบวก
เพื่อเขาจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อโลกได้

Facility School Fee Visit Apply

Map