NEWS And Activities

ข่าวและกิจกรรม
kitamura
Kitamura House

เกณฑ์รับสมัครเด็ก

 • รับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือน 6.5 ขวบ
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • มีพัฒนาการที่สมวัย/ทางสถาบันจะคัดกรองพัฒนาการเบื้องต้น หากมีภาวะพัฒนาการล่าช้า ทางสถาบันจะแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก
 • ในวันสมัครผู้ปกครองนำเด็กมาพร้อมหลักฐานและเอกสารดังต่อไปนี้

 • สูติบัตร / รูปถ่าย
 • สำเนาบัตรประชาชนบิดา / มารดา
 • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา / มารดา และ บุตร
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ที่บิดา/มารดาอนุญาตให้มารับเด็กแทนได้
 • สำเนาบัตรประกันอุบัติเหตุ/สุขภาพ
 • สำเนาประวัติสุขภาพและการฉีดวัคซีน
 • Contact Us

  ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

  เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

  • 087 484 7887
  • www.kitamurahouse.com
  • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  kitamura

  คุณแม่อุ้มปนัดดา คิตามูระ

  • นักพัฒนามนุษย์
  • คุณแม่ลูก 5 ศศบ.
  • กำลังศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก
  • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
  kitamura
  kitamura
  kitamura

  เซนเซ ฮิเดโอะ คิตามูระ

  • วิศวกรที่มุ่งมั่นศึกษาด้านการพัฒนาเด็ก
  • ครูผู้ได้รับการรับรองจาก โรงเรียนอัจฉริยะอนุบาล โยโกมิเนะ ประเทศญี่ปุ่น
  • ผู้รับใบอนุญาตการคัดกรองพัฒนาการเด็กDENVER II
  • ผ่านการอบรมคอร์สส่งเสริม พัฒนาทักษะชีวิต EF ด้วยวินัยเชิงบวก มหาวิทยาลัยมหิดล
  kitamura
  kitamura
  kitamura
  kitamura

  Contact Us

  ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

  เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

  • 087 484 7887
  • www.kitamurahouse.com
  • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

  Enroll Today

  เด็กต้องการ การเลี้ยงดูเชิงบวก
  เพื่อเขาจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อโลกได้

  ระบบรับสมัครเรียน Online ≫

  Contact Us

  วันจันทร์-วันเสาร์ : 08:00–17:00

  • 087 484 7887
  • www.kitamurahouse.com
  • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520