NEWS And Activities

ข่าวและกิจกรรม
kitamurahouse
 • 1.ดูแลอบอุ่นใกล้ชิดดุจครอบครัวเสมือนเป็นสมาชิกของครอบครัวคิตามูระที่มี พ่อ แม่ พี่น้องอยู่ร่วมกัน
 • 2.พัฒนาเด็กตามหลักการพัฒนามนุษย์สมัยใหม่ อาทิ วินัยเชิงบวก ครูในฐานะโค้ช พัฒนาตัวตน พัฒนาการร่างกาย จิตใจ สมองEF สอดคล้องกับทฤษฎีประสาทวิทยาศาสตร์และธรรมชาติการพัฒนามนุษย์ตามหลักสากล
 • 3.เน้นการฝึกทักษะการคิด การช่วยเหลือตนเอง มารยาท กาลเทศะ การเข้าสังคม จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ตามแบบฉบับของครอบครัวญี่ปุ่น
 • 4.แบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องทำงานเช้ากลับค่ำ ด้วยช่วงเวลาดูแลยาวถึงกว่า 11 ชั่วโมงต่อวัน 7.00-18.00 (มีบริการการอาบน้ำช่วงเย็น เบเกอรี่และผลไม้ในช่วงฝากดูแลเย็น 18.00-20.00 น.)
 • 5.คลายความกังวลเรื่องลูกทานยากด้วยการจัดเตรียมอาหารที่หลากหลาย ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ไทย ญี่ปุ่น ยุโรป 3 มื้อ ผลไม้ 1 มื้อ รวมถึงฝึกวิธีการและมารยาทในการรับประทานอาหาร ด้วยตัวเองตั้งแต่ก่อน 1 ขวบ
 • 6.คลายความกังวลเรื่องความปลอดภัยด้วยอาคารสถานที่สะอาดปลอดภัยตามหลัก5ส. และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง(Kaizen) และการรายงานทันทีหากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
 • 7.มีกิจกรรมสนุกสนาน เสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของเด็ก อาทิ กิจกรรมบูรณาการประสาทสัมผัสทั้ง 7 ทำอาหาร ศิลปะประดิษฐ์ เปียโน กลอง ร้องเพลง สแตค ยิมนาสติก เล่นทราย ปีนป่าย กิจกรรมปันกันวันสุข และโรงละครคามิชิไบ
 • 8.มีกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ อาทิ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สวนสัตว์ ฟาร์ม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนหลวง ร.๙ ป่ากลางกรุง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์ดวงดาว
 • 9.มีกิจกรรมการเรียนการสอน 3 ภาษา ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น โดยใช้หลักสูตรตามการทรวงศึกษาธิการไทย หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลญี่ปุ่น และหลักสูตรภาษาอังกฤษ Jolly Phonics / OXFORD Discovery / CAMBRIDGE Primary
 • 10.ดูแลลูกๆของท่านโดย คุณพ่อคุณแม่โฮมสคูลลูก 6 มากประสบการณ์
  • คุณพ่อฮิเดะโอะ คิตามูระ
  • วิศวกรที่มุ่งมั่นศึกษาด้านการพัฒนาเด็ก
  • ผู้รับใบอนุญาตการคัดกรองพัฒนาการเด็กDENVER II
  • และหลักสูตรอัจฉริยะจากญี่ปุ่น Yokomine Method
  • คุณแม่อุ้มปนัดดา คิตามูระ
  • นักพัฒนามนุษย์
  • กำลังศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก
  • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
  ทีมเซนเซที่สามารถดูแลเป็นโค้ชและผู้อำนวยการการเรียนรู้ให้เด็กๆมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวัน

Contact Us

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

 • 087 484 7887
 • www.kitamurahouse.com
 • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Kitamura House

เกณฑ์รับสมัครเด็ก

 • รับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือน 6.5 ขวบ
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • มีพัฒนาการที่สมวัย/ทางสถาบันจะคัดกรองพัฒนาการเบื้องต้น หากมีภาวะพัฒนาการล่าช้า ทางสถาบันจะแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก
 • ในวันสมัครผู้ปกครองนำเด็กมาพร้อมหลักฐานและเอกสารดังต่อไปนี้

 • สูติบัตร / รูปถ่าย
 • สำเนาบัตรประชาชนบิดา / มารดา
 • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา / มารดา และ บุตร
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ที่บิดา/มารดาอนุญาตให้มารับเด็กแทนได้
 • สำเนาบัตรประกันอุบัติเหตุ/สุขภาพ
 • สำเนาประวัติสุขภาพและการฉีดวัคซีน
 • Contact Us

  ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

  เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

  • 087 484 7887
  • www.kitamurahouse.com
  • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  kitamura

  Team and Facilities

  ครูทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการการเรียนรู้ (Facilitator) จบการศึกษาปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาเด็ก ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาเด็ก
  kitamura
  kitamura

  Certificates

  kitamura
  kitamura
  kitamura
  kitamura
  kitamura

  Contact Us

  ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

  เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

  • 087 484 7887
  • www.kitamurahouse.com
  • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

  Admission

  เด็กต้องการ การเลี้ยงดูเชิงบวก
  เพื่อเขาจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อโลกได้

  Facility School Fee Visit Inquire and Apply

  Map