Work with us

NEWS And Activities

ข่าวและกิจกรรม
Kitamurahouse
 • รับสมัครออแพร์เก็บชั่วโมงเลี้ยงเด็ก 300 ชั่วโมงขึ้นไป ทางเนอสเซอรี่จะออกใบรับรองการผ่านงานให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • เวลาฝึกงาน
   จันทร์ - ศุกร์ 7.30 - 17.30
   เสาร์ 8.30 - 17.30
 • เอกสารที่เตรียมมา
   1. สำเนาบัตรประชาชน
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน
   3. หนังสือส่งตัวจากเอเจนซี่
   4. หลักฐานการจบการศึกษา
 • *หมายเหตุทางเนอสเซอรี่ถึงจะออกใบรับรองให้หลังฝึกเก็บชั่วโมงเรียบร้อยแล้ว

Contact Us

วันจัน-วันเสาร์ : 08:00–17:00

 • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 • 087 484 7887
 • www.kitamurahouse.com

Click → ระบบรับสมัครครูและออแพร์
Kitamurahouse

Contact Us

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

 • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 • 087 484 7887
 • www.kitamurahouse.com

Enroll Today

เด็กต้องการ การเลี้ยงดูเชิงบวก
เพื่อเขาจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อโลกได้

Contact Us

วันจัน-วันเสาร์ : 08:00–17:00

 • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 • 087 484 7887
 • www.kitamurahouse.com