NEWS And Activities

ข่าวและกิจกรรม
Kitamura House
ภาษาญี่ปุ่น
ฝึกฝนภาษาญี่ปุ่น 4 ทักษะ
ฟัง พูด อ่าน เขียนอย่างเป็นธรรมชาติ
กับเจ้าของภาษา ด้วยเทคนิค
Home-Base Japanese Style
เด็กสามารถต่อยอดความรู้ด้วยการ
เตรียมตัวสอบ เพื่อรับทุนเรียนต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต
(มีข้อมูลแนะนำเพื่อการสอบทุน)


หลักสูตรพัฒนาการทักษะด้านภาษา
เพื่อเป็นการเปิดโลกทรรศน์ให้กว้างขึ้น มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่เด็กๆจะมีความสามารถในการสื่อสารที่หลากหลาย ที่คิตามูระเฮ้าส์ การฝึกภาษาที่ 2,3 หรือ4 ไม่ใช่เรื่องยาก  และน่าเบื่ออีกต่อไป ลองมาสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน กับครูเจ้าของภาษา ผสมผสานเทคนิคเฉพาะ เต็มไปด้วยความสนุก  และได้สาระ ได้พัฒนาทักษะทั้ง4 ฟัง พูด อ่าน เขียนอย่างครบถ้วน


คลาสเรียนภาษาญี่ปุ่น Ohayo Japanese™ คืออะไร?
รูปแบบการสอนสนทนาภาษาญี่ปุ่นแบบ Ohayo Japanese™ คือ วิธีการสอนสนทนารูปแบบใหม่ ที่ถูกคิดค้นขึ้นจากกระบวนการการสอนที่ทางผู้อำนวยการโรงเรียนKitamuraเป็นผู้สอนเด็กๆด้วยตนเอง
บทเรียนจะถูกสอนด้วยชีทเอกสารที่ได้คิดค้นผสมผสานจากคุณลักษณะเฉพาะของภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทย โดยผ่านการ์ด, การสนทนา ในรูปแบบของเกมส์
ผู้เรียน สามารถจดจำรูปแบบประโยคพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น, วิธีการสอบถามหรือสื่อสารสิ่งที่ต้องการได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยผ่านเกมส์
ด้วยผลลัพธ์จากที่ผ่านมามากมายนี้ ทำให้เราคิด ว่านี่คือ1ในวิธีที่ช่วยให้เรียนรู้ การสนทนาภาษาญี่ปุ่นได้ง่ายที่สุด ในระยะเวลาอันสั้น
เรายึดคติที่ว่าวัยเด็ก4ขวบ สามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย จนกระทังสามารถพูดได้โดยธรรมชาติ
ในขณะเดียวกัน เราก็สามารถเรียนรู้การอ่านการเขียน อักษรฮิระกะนะ, คะตะคะนะได้ด้วย
 • กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ภาษาญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแต่4ขวบขึ้นไป
 • สื่อการสอน: ตำราสนทนาภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบ KITAMURA, New System Japanese

ติดต่อเรา

  ชื่อ: ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์
  ที่อยู่: 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  โทรศัพท์: 087 484 7887
  เว็บไซต์: https://www.kitamurahouse.com
kitamura

"ห้องเรียนของบ้านคิตามูระ" เป็นห้องเรียนเสมือนจริง ที่ไม่ใช่แค่ห้องเรียนออนไลน์ แต่เป็นการเรียนสด
ผ่านระบบอินเตอร์เฟสภายในองค์กรที่ออกแบบกระบวนการเรียน ให้มีสภาพแวดล้อมคล้ายกับเรียนในห้องเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่าง
kitamura

ทำไม? ไม่อัดคลิปวีดีโอแล้วส่งมาให้ดูล่ะ

เพราะพัฒนาการทางภาษาของเด็กนั้นต้องส่งเสริมด้วยการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication)คิตามูระเฮ้าส์จึงเลือกที่จะดูแลเด็กๆผ่านการพูดคุยแบบไลฟ์สด
ซึ่งต่างจากการให้เด็กดูคลิปตามโซเชียลมีเดียทั่วไปที่เป็นการสื่อสารแบบทางเดียว (One-way Communication)ซึ่งอาจส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้า

การเรียนรู้ของเด็ก ในสภาวะปกติใหม่ (NEW NORMAL) ในยุคโควิด19

คือทางออกที่ดีที่สุด การเรียนแบบห้องเรียนเสมือนจริงที่มีความยืดหยุ่นตามวัยของเด็กแบบ Active Learning เด็กจะสามารถสื่อสารโต้ตอบได้ทั้งกับเพื่อนและคุณครูได้ตลอดการเรียน เด็กจะสามารถทำกิจกรรมตามคำบอกของคุณครู เช่น บริหารร่างกายระหว่างเรียน หยิบสิ่งของรอบตัวตามคำบอก

ระบบรับสมัครเรียน

เด็กต้องการ การเลี้ยงดูเชิงบวก
เพื่อเขาจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อโลกได้

Contact Us

ติดต่อเรา

วันจัน-วันเสาร์ : 08:00–17:00

 • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 • 087 484 7887
 • www.kitamurahouse.com