รับสมัครพี่เลี้ยง

รับสมัครพี่เลี้ยง

รับสมัครพี่เลี้ยง

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก ๆ ในเนอสเซอรี่
 2. ดูแลความเป็นอยู่และการเรียนรู้ของเด็ก ๆ พร้อมให้ข้อมูลกับผู้ปกครองได้รับทราบตามความเหมาะสม
 3. ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่เพื่อให้พร้อมสำหรับต้อนรับเด็ก ๆ และผู้ปกครอง
 4. เป็นงานประจำทำงาน 5 วัน (จันทร์ – ศุกร์) เวลา 7.30 – 17.30 น.

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หากมีประสบการณ์ในการดูแลเด็ก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. รักเด็ก – สะอาด – มีระเบียบ – ขยัน – อดทนและ สามารถทำงานท่ามกลางเด็ก ๆ ได้
 4. มีความสามารถโน้มน้าว – นำเด็กร่วมเล่นกิจกรรมต่าง ๆ และดูแลอย่างเชิงบวกได้ตามความเหมาะสม
 5. รักงานบริการ – ใจเย็น – สุภาพ – บุคลิกภาพดี – มนุษยสัมพันธ์ดี – สุขภาพแข็งแรง

ติดต่อ

  โทร .087 484 7887 / ไลน์ไอดี panatdakitamura

ballot สมัครพี่เลี้ยง