อัตราค่าบริการ | คิตามูระเฮ้าส์ เนอสเซอรี่ ร่มเกล้า ลาดกระบัง

อัตราค่าบริการ | คิตามูระเฮ้าส์ เนอสเซอรี่ ร่มเกล้า ลาดกระบัง

Kitamura House

อัตราค่าธรรมเนียมรายเดือน


  รับเด็กอายุตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 6.5 ขวบ ประเภทไป-กลับ
  ค่าดูแลรายเดือน (Day Care Program) : 9,900 บาท/เดือน
  ค่าอาหาร (อาหารหลัก3มื้อ อาหารว่าง2มื้อ) : 1,900 บาท/เดือน
  ค่าอุปกรณ์การเรียน : 100-400 บาท/เดือน
  Japanese Way Brain Trainning : 1,900 บาท/เดือน
  Jolly Phonics's English Class : 1,900 บาท/เดือน
  ค่ากิจกรรมดนตรี : 1,900 บาท/เดือน
  บริการดูแลเด็กหลังเวลา 18.00 น. อัตราชั่วโมงละ 120 บาท
  สิ่งที่ต้องเตรียมมา นม 3-4 มื้อ เสื้อผ้า 2ชุด ผ้ากันเปื้อน แปรงฟัน ยาสีฟัน สบู่ขวดปั๊ม ผ้าขนหนู ที่นอน ผ้าอ้อม
  ค่าแรกเข้าสำหรับนักเรียนใหม่ 4,990 บาท (ฟรีค่าทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยครั้งแรก มูลค่า 1290 บาท)


อัตราค่าธรรมเนียมรายวัน

  รับเด็กชายและหญิง อายุตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 6.5 ขวบ ประเภทไป-กลับ
  รายสัปดาห์ + ค่าอาหาร(อาหารหลัก3มื้อ อาหารว่าง2มื้อ) 3,950บาท/สัปดาห์ 
  รายวัน + ค่าอาหาร (อาหารหลัก3มื้อ อาหารว่าง2มื้อ) 950บาท/วัน
  บริการดูแลเด็กหลังเวลา 18.00 น. อัตราชั่วโมงละ 120 บาท
  สิ่งที่ต้องเตรียมมา นม ผ้าอ้อม เสื้อผ้า 2ชุด แปรงฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าขนหนู ที่นอน ผ้าอ้อม


ระเบียบการรับส่งเด็ก

 • หากมีความจำเป็นต้องให้บุคคลอื่นมารับเด็กแทน ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและผู้ที่มารับเด็กต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อครูพี่เลี้ยง


 • อัตราครู : นักเรียน

 • 3-11 เดือน    1 : 2
 • 1-2 ปี    1 : 4
 • 3-6 ปี    1 : 6


 • ติดต่อเรา

   ชื่อ: ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์
   ที่อยู่: 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
   โทรศัพท์: 087 484 7887
   เว็บไซต์: https://www.kitamurahouse.com/