เรียนรู้นอกสถานที่

เรียนรู้นอกสถานที่


คิตามูระเฮ้าส์ สถาบันพัฒนาศักยภาพเด็ก และเนอสเซอรี่ สไตล์ญี่ปุ่น เน้นการพัฒนาตัวตนและทักษะชีวิต เรียนรู้ผ่านกิจกรรมอย่างมีความสุข รับดูแลเด็กวัย 3 เดือน ถึง 4 ปี โรงเรียนอยู่ที่ ร่มเกล้า ลาดกระบัง
KITAMURA HOUSE is the Japanese style nursery and the child development institute at Romklao Latkrabang.